Αρχείο ετικέτας Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΑΛΛΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (14/5/1920)

,

14-5-1920 Ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Κομοτηνῆς ἀπό τοὺς βούλγαρους Στὸ κέντρο ὁ Γάλλος στρατηγὸς Σαρπύ, δεξιὰ του ὁ στρατηγὸς Ζυμβρακάκης καὶ ἀριστερὰ ὁ διπλωμάτης Χαρίσιος Βαμβακᾶς.
Ἡ  ἀπελευθέρωση  τῆς  Κομοτηνῆς.  Στὸ κέντρο ὁ Γάλλος στρατηγὸς Σαρπύ, δεξιὰ  του ὁ στρατηγὸς  Ζυμβρακάκης καὶ  ἀριστερὰ ὁ  διπλωμάτης Χαρίσιος  Βαμβακᾶς.

 

Τοῦ Γεωργίου Δ. Κεμαλάκη.

……….Βρισκόμαστε στὰ 1920. Ὁ ἥλιος ρίχνει τὶς ζωογόνες ἀκτῖνες του καὶ δίνει ζωὴ στὰ πάντα. Οἱ Θρᾳκιῶτες δὲν αἰσθάνονται τὴν χαρὰ τῆς Ἀνοιξης, γιατὶ ἡ ἰδιόρρυθμη διασυμμαχικὴ κατοχὴ ποὺ τοὺς ἐξασφαλίζει τὴν μὲ ὅρους λευτεριὰ τους, ἡ λύπη καὶ ἡ ἀγωνία, νεκρώνουν ὅλες τὶς ἄλλες αἰσθήσεις. Συνέχεια ανάγνωσης ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (14/5/1920)

Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΑΛΛΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ, ΥΠΟ ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1919)

,

Τὸ Διοικητήριο τῶν Γαλλικῶν Δυνάμεων στὴν Κομοτηνὴ.
Τὸ Διοικητήριο τῶν Γαλλικῶν Δυνάμεων στὴν Κομοτηνὴ.

,

……….Παρὰ τὶς ἐπίσημες ὁμολογίες τῶν ἀνωτάτων ἀρχηγῶν τῶν Συμμαχικῶν Δυνάμεων γιὰ τὴν ἄψογη συμπεριφορὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ ποὺ ἀνέλαβε τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Δυτικῆς Θρᾲκης, ὑπῆρχαν κατώτερα ξένα ὄργανα ποὺ δημιουργοῦσαν προστριβὲς κάθε λίγο, ἀπό τὶς πρῶτες ἡμέρες, καὶ πολλοὶ ἀντιδροῦσαν στὴν παρουσία τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, καταβάλλοντας προσπάθειες ἡ Δυτικὴ Θρᾲκη νὰ γίνῃ αὐτόνομη, ὑπό Γαλλικὴ προστασία. Ἥλπιζαν ὅτι μὲ αὐτό τὸν τρόπο θὰ τοὺς ἀνῆκε καὶ θὰ ἐκμεταλλευόντουσαν τὸν πλοῦτο της. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΑΛΛΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ, ΥΠΟ ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1919)