Αρχείο ετικέτας Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ

Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ

,

Λεοντόκαστρο - Τραπεζοῦντα
Λεοντόκαστρο – Τραπεζοῦντα

 

Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ

Οἱ λέοντες τῆς Τραπεζοῦντος». Τὰ τελευταῖα ἀδέρφια τῶν ἀετῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

,

Σωκράτη Κρακρᾶ, καθηγητὴ Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς καὶ Λατινικῆς Φιλολογίας

.

……….Στὶς 20 Σεπτεμβρίου τοῦ 1351, ἡ Θεοδώρα Καντακουζηνή, ἀνηψιὰ τοῦ Αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου, Ἰωάννη ΣΤ’ Καντακουζηνοῦ, παντρεύτηκε τὸν νεαρὸ ἀκόμη Αὐτοκράτορα Τραπεζοῦντος, Ἀλέξιο Γ΄ Μέγα Κομνηνό. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ