Αρχείο ετικέτας Η ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ

,

Η Βόρειος Ήπειρος και η ανακήρυξη τής αυτονομίας της 

Γράφει ἡ Μαρία  Μουζάκη

Περιεχόμενα:  Ἡ Βόρειος Ἤπειρος στὴν ἀρχαιότητα -Ἡ Βόρειος Ἤπειρος στὴν βυζαντινή ἐποχή – Ἡ Βόρειος Ἤπειρος ἐπὶ Τουρκοκρατίας – Ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Β. Ἠπείρου – Τὸ Πρωτόκολλο τῆς Φλωρεντίας – Ὁ ἀγῶνας γιὰ αὐτονομία – Τὸ Πρωτόκολλο τῆς Κέρκυρας –  Βορειοηπειρωτικό καὶ Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος –  Τὸ Πρωτόκολλο τῆς Φλωρεντίας ἐπανέρχεται  –  Βόρειος Ἤπειρος καὶ Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ