Αρχείο ετικέτας Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΝΤ

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΑΝ ΤΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΑΝΩΝ (1915 – 1916)

,

Ὁ γάλλος στρατηγὸς Σαράιγ, παρακολουθεῖ παρέλαση τῶν "συμμαχικῶν" στρατευμάτων στὴν Θεσσαλονίκη.
Ὁ Γάλλος στρατηγός Σαράιγ, παρακολουθεῖ παρέλαση τῶν “συμμαχικῶν” στρατευμάτων στὴν Θεσσαλονίκη.

,

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΑΝ ΤΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΑΝΩΝ (1915 – 1916)
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΟ ΝΑ ΒΡΕΘΗ Η ΕΛΛΑΣ ΠΡΟ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΣ

 

Πηγή θέματος ἡ «Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους”, Κ.Παπαρρηγόπουλου, ἐκδ. National Geographic.

.

……….Στὶς ἀρχές τοῦ 1915 οἱ Δυνάμεις τῆς «andante» ἀποφάσισαν νὰ ἐπιτεθοῦν στὰ Στενά τῶν Δαρδανελίων, ὥστε νὰ διανοίξουν δίοδο ἀνεφοδιασμοῦ τῆς Ῥωσίας, ἡ ὁποία ἦταν σχεδόν ἀποκλεισμένη. Ζήτησαν λοιπὸν ἀπό τὴν Ἑλλάδα νὰ συμμετάσχῃ. Ἡ κυβέρνηση Ε. Βενιζέλου, ἀποφάσισε νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν οὐδετερότητα καὶ νὰ πάρῃ μέρος στὶς ἐπιχειρήσεις στὸ πλευρό τῆς «andante». Συνέχεια ανάγνωσης ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΑΝ ΤΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΑΝΩΝ (1915 – 1916)