Αρχείο ετικέτας Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΠΟΖ ΝΤΑΓ 22-23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1921

Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΠΟΖ ΝΤΑΓ ΚΑΙ Η ΑΠΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΣΑΓΓΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟ Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ (22-23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1921)

,

.

Η εκκαθαριστική επιχείρηση στο Μπόζ Ντάγ και η απώθηση των τούρκων πέραν του Σαγγαρίου από την Ανεξάρτητη Μεραρχία και το Γ΄ Σώμα Στρατού (22-23 Σεπτεμβρίου 1921).

.

18 Σεπτεμβρίου 1921 -  Η ταυτόχρονη τουρκική επίθεση σε Αφιόν Καραχισάρ και βορείως τού Εσκή Σεχήρ.

……….Εκτός από την περιοχή τού Αφιόν Καραχισάρ, τουρκικές επιθέσεις εκδηλώθηκαν ταυτοχρόνως και στην ορεινή περιοχή τού Μπόζ Ντάγ, βορείως τού Εσκή Σεχήρ, από ισχυρή δύναμη ιππικού. Το 22ο Σύνταγμα Πεζικού τής VII Μεραρχίας στο Μουταλίμπ, έστειλε αναγνωριστικό απόσπασμα 25 χιλιόμετρα Β.Α. τού Εσκή Σεχήρ, το οποίο συγκρούστηκε κοντά στο χωριό Κεϊπλού με υπέρτερες τουρκικές δυνάμεις. Μετά την σύμπτυξή του, επέστρεψε στο Μουταλίμπ. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΠΟΖ ΝΤΑΓ ΚΑΙ Η ΑΠΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΣΑΓΓΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟ Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ (22-23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1921)