Αρχείο ετικέτας Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 1919

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ-ΜΑΙΟΣ 1919

 

Ὁ Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος, κρατᾶ τὸ τηλεγράφημα τοῦ Βενιζέλου γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Σμύρνης. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΡΑΤΑ ΤΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ὁ Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος, κρατᾶ τὸ τηλεγράφημα τοῦ Βενιζέλου γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Σμύρνης

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 1919

.

Ἀπόσπασμα ἀπό τὸ βιβλίο ‘’Ἡ κατάρα τῆς Ἀσίας’’ ὑπό GEORGE HORTON.

,

……….Ἐγύρισα στὴ Σμύρνη στὰ 1919, λίγον καιρὸ μετὰ τὴν ἀπόβαση τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ στὴν πόλη αὐτή. Ἐπειδή τὸ τουρκικὸ σχέδιο ἐξοντώσεως εἶχε τεθεῖ σὲ πλήρη ἐφαρμογή πρὶν ἀπ’ τὴν ἄφιξη τῶν Ἑλληνικῶν στρατευμάτων, οἱ Ἕλληνες χωρικοὶ εἶχαν διωχθεῖ ἀπ’ ὅλη τὴν περιφέρεια, μὲ ἐξαίρεση, μόνο τῆς ἴδιας τῆς πόλεως, καὶ πολλοὶ κάτοικοι εἶχαν ἐξαφανιστεῖ ὅπως εἶχαν καταστραφεῖ καὶ τ’ ἀγροκτήματά τους καὶ τὰ χωριὰ τους. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ-ΜΑΙΟΣ 1919