Αρχείο ετικέτας Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΣΤΟΝ ΣΙΜΩΝΑ ΣΙΝΑ

.

.

πιστολ Καποδίστρια στν Σίμωνα Σίνα

.

Ἑλληνικὴ Πολιτεία. Ὁ Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος.

Ἀριθ. 766

Πρὸς τὸν Κύριο Σίμωνα Γ. Σίναν.

.

……….Ἐδέχθημεν μετὰ πολλῆς εὐγνωμοσύνης τὴν ποσότητα τῶν 2.007/100 διαστήλων, τὰ ὁποῖα μετὰ τῶν ἐν Βιέννῃ συμπολιτῶν σας Γραικο-Βλάχων, προσφέρετε δωρεᾶν εἰς τὰ δημόσια τῆς Ἑλλάδος καταστήματα. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΣΤΟΝ ΣΙΜΩΝΑ ΣΙΝΑ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (1861-1923)

Το ιδιόκτητο κτήριο του Συλλόγου στο Πέραν. Η φωτογραφία είναι των μέσων της δεκαετίας του 1880 και δημοσιεύτηκε στην ειδική έκδοση για την 25ετηρίδα του Συλλόγου
Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως (1861-1923)

……….Ιδρύεται στις 17 Απριλίου του 1861 «Ο Εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος», ο οποίος εύστοχα χαρακτηρίστηκε ως το άτυπο Υπουργείο Παιδείας του τουρκοκρατούμενου Ελληνισμού. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (1861-1923)

ΤΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

,

,

Τα Κατηχητικά Σχολεία στην Δωδεκάνησο

.

……….Ενώ το ιταλικό καθεστώς στην Δωδεκάνησο προσπαθούσε, με τις δικτατορικές μεθόδους τού De Vecchi, να κάμψει την συνείδηση και τον εθνικό παλμό των υπόδουλων, η Μητρόπολη Ρόδου κατάστρωνε σχέδιο άμυνας και ταυτόχρονα αντεπίθεσης, τα λεγόμενα «Κατηχητικά» σχολεία τα οποία διατήρησαν την ελληνική παιδεία στα δύσκολα αυτά χρόνια και παράλληλα εμψύχωναν τους Δωδεκανησίους. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΚΕΛΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

,

Ο Δημήτριος Βικέλας το 1854
Ο Δημήτριος Βικέλας το 1854

.

Ἡ προσφορὰ τοῦ Δημητρίου Βικέλα στὴν Παιδεία

.

……….Ὁ Δημήτριος Βικέλας ἦταν μία σημαντικὴ προσωπικότητα ἡ ὁποία συνέλαβε σημαντικὰ στὴν ἀναβίωση καὶ καθιέρωση τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, καθὼς ἐπίσης καὶ στὴν καλλιέργεια τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς παιδείας. Ἀφοσιώθηκε περισσότερο στὴν λατρεία τοῦ Λογίου παρὰ στὴν ἐξυπηρέτηση τοῦ Κερδώου Ἑρμοῦ.  Ὡς λογοτέχνης ἄσκησε βαθιὰ καὶ καθοδηγητικὴ ἐπίδραση στοὺς νεωτέρους, καὶ ὑπῆρξε μία προσωπικότητα μὲ εὑρεία πνευματικὴ καὶ κοινωνικὴ δράση. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΚΕΛΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ – Ε.Ο.Ν

,

,

Στὶς 14 Ὀκτωβρίου τοῦ 1939, τὸ Ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Παιδείας, ὅρισε ὅτι ὁ χαιρετισμὸς τῶν μαθητῶν θὰ γίνεται πλέον μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, ποὺ χαιρετοῦν καὶ οἱ φαλαγγῖτες τῆς ΕΟΝ. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ – Ε.Ο.Ν

Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΝΩΝ – ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

,

,

Ἡ ἐκδίκηση τῶν τόνων – οἱ συνέπειες ἀπὸ τὴν κατάργηση τῆς ἱστορικῆς ὀρθογραφίας 

.

……….Τὴν 1η Σεπτεμβρίου τοῦ 1982  ἐφαρμόζεται πλέον ἐπισήμως τὸ μονοτονικὸ σύστημα γραφῆς (πλησιέστερο πρὸς τὸ ἀτονικό), σὲ ὅλο τὸν δημόσιο τομέα. Σὲ μία ἀπὸ τὶς παραγράφους ὅπως δημοσιεύθηκε στὸ ΦΕΚ Α΄52 ἀναφέρεται ὅτι: «[]λάθη ποὺ ὁφείλονται σὲ παράβαση τῶν νέων κανόνων τοῦ τονισμοῦ (δηλαδὴ τὸ νὰ γράψῃ κάποιος σὲ πολυτονικὸ γιὰ τοὺς φωστῆρες μεταρρυθμιστὲς θεωρεῖται λάθος!..), σημειώνονται, ἀλλὰ δὲν λαμβάνονται ὑπ’ ὅψιν (!!) γιὰ τὴν βαθμολόγηση τῶν γραπτῶν δοκιμίων τῶν ἐξετάσεων κάθε φύσεως, ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὸ σχολικὸ ἔτος 1981-82 ἤ προηγούμενα αὐτοῦ σχολικὰ ἔτη». Συνέχεια ανάγνωσης Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΝΩΝ – ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ