Αρχείο ετικέτας Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821

ΤΟ ΤΑΦΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑ Α. ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ Γ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΔΥΟ ΗΡΩΩΝ…

,

,

Τὸ ταφικὸ μνημεῖο τοῦ Ἀλεξάνδρου Ὑψηλάντου στὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως

.

……….Στὶς 27 Ὀκτωβρίου τοῦ 1964, ἔγινε ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ Ἀλεξάνδρου Ὑψηλάντου ἀπὸ τὴν Βιέννη καὶ ἡ ἐναπόθεσίς τους στὸ προϋπάρχον ἀπὸ τῷ 1869 ταφικὸ μνημεῖο στὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως, δημιουργία τοῦ γλύπτου Λεωνίδα Δρόση. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΤΑΦΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑ Α. ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ Γ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΔΥΟ ΗΡΩΩΝ…

Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΘΡΥΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ

,

.

Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΘΡΥΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ

.

.

Ἀποστόλου Β.Δασκαλάκη, τακτικοῦ καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας τῆς Νεώτερης Ἑλλάδος, Διευθυντοῦ τοῦ Ἱστορικοῦ Σπουδαστηρίου

.

……….Μολονότι ὁ ἀρχηγός τῆς Φιλικῆς Ἑταιρεῖας ἡ ὁποία ὠργάνωσε τὴν ὅλην ἐπανάστασιν τοῦ 1821, διαβὰς τὸν Προῦθον, ἤρχισε τὰς ἐπιχειρήσεις καὶ ἐκήρυξεν ἐπισήμως τὴν ἔναρξιν αὐτῆς ἐν Ἰασίῳ ἀπό τῆς 24 Φεβρουαρίου, Συνέχεια ανάγνωσης Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΘΡΥΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ