Αρχείο ετικέτας Η εξόντωσις τού Καπετάν Βαγγέλη Κώττα

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΗΡΩΑ (ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΩΤΤΑΣ)

.

Η εξόντωσις τού Καπετάν Βαγγέλη Κώττα

.

……….Η δυσάρεστος διά τον Ελληνισμόν κατάστασις ενετάθη από το γεγονός, ότι κατά το θέρος τού 1904, η Ελληνική οργάνωσις τής Δυτικής Μακεδονίας, εδέχθη σκληρότατα πλήγματα και απώλεσε δύο από τα σημαντικώτερα στηρίγματά της. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΗΡΩΑ (ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΩΤΤΑΣ)