Αρχείο ετικέτας Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

,

Οι κινήσεις των Ελληνικών και τουρκικών δυνάμεων κατά την διάρκεια της επαναστάσεως στην Χαλκιδική
Οι κινήσεις των Ελληνικών και τουρκικών δυνάμεων κατά την διάρκεια της επαναστάσεως στην Χαλκιδική

,

Δρ. ΕΡΑΤΩ ΖΕΛΛΙΟΥ-ΜΑΣΤΟΡΟΚΩΣΤΑ

 

……….Ἡ Φιλικὴ Ἑταιρεία ἀποφάσισε ἡ Ἐπανάσταση τὸ 1821 στὴν Μακεδονία νὰ ξεκινήσῃ ἀπὸ τὴν Χαλκιδική, (ἄν καὶ ἡ Χαλκιδικὴ γειτνίαζε μὲ τὴν Θεσσαλονίκη), ἐπειδὴ γνώριζε τὸ ὑψηλὸ ἐθνικὸ φρόνημα τῶν Χαλκιδέων. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ