Αρχείο ετικέτας Η ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ ΣΦΕΝΔΟΣΘΛΑΒΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΕΠΙ ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΙΜΙΣΚΗ

Η ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ ΣΦΕΝΔΟΣΘΛΑΒΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΕΠΙ ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΙΜΙΣΚΗ (970-971 μ.Χ.)

,

.

Η ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ ΣΦΕΝΔΟΣΘΛΑΒΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΕΠΙ ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 

.

……….Τὸν Νικηφόρο Φωκᾶ  διαδέχθηκε στὸν θρόνο τὸν Δεκέμβριο τοῦ 969, ὁ Ἰωάννης Τσιμισκῆς (969-976), ὁ ὁποῖος κάλεσε τοὺς Ῥώσους νὰ ἐκκενώσουν τὴν Βουλγαρία «Ῥωμαῖοις προσήκουσαν καὶ ἀπόμοιραν τελοῦσαν Μακεδονίας (ἐνν. τοῦ Θέματος τῆς Μακεδονίας) ἀνέκαθεν» Συνέχεια ανάγνωσης Η ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ ΣΦΕΝΔΟΣΘΛΑΒΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΕΠΙ ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΙΜΙΣΚΗ (970-971 μ.Χ.)