Αρχείο ετικέτας Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΦΡΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΗ ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

,

Στις 26 Ιουνίου τού 1997, μετά από δικαστικούς αγώνες 15 ετών, ο Άρης Πουλιανός και η Ανθρωπολογική Εταιρεία δικαιώνονται από τα Ελληνικά Δικαστήρια με αποτέλεσμα να μπορέσουν να επανέλθουν στην Χαλκιδική και το Σπήλαιο των Πετραλώνων.

Επί κυβερνήσεως Πα.Σο.Κ. ο καθηγητής ανθρωπολογίας Άρης Πουλιανός και η ερευνητική ομάδα τής Ανθρωπολογικής Εταιρείας, εκδιώχθηκαν διά τής βίας Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΗ ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο ΕΛΛΗΝ «ΕΡΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ» ΤΟΥ 1935 μ.Χ.

,,

1936 Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝ ΕΡΜΗΣ
1935.Φωτογραφία τοῦ Βασίλειου Τσακιράκη.

,

Ὁ Ἕλλην «Ἑρμῆς τοῦ Πραξιτέλους» στὰ 1936 μ.Χ.

Στὶς 26 Ἀπριλίου τοῦ 1877, ἀνακαλύφθηκε «εἰς τὴν Ὀλυμπίαν ἀπό Γερμανούς ἀρχαιολόγους, ὁ Ἑρμῆς τοῦ Πραξιτέλους». Τὸ ἄγαλμα χρονολογεῖται ἀπὸ τὸ 343 π.Χ.

……….Τὸ 1936, ἕνας Γερμανός φωτογράφος, ἀνακάλυψε μία φωτογραφία ποὺ ἀπεικόνιζε ἕναν ζωντανὸ “Ἑρμῆ τοῦ Πραξιτέλους”  στὸ πρόσωπο τοῦ Ἕλληνα κωπηλάτη τοῦ Ναυτικοῦ Ὁμίλου Θεσσαλονίκης, Ζαφειρόπουλου. Τὴν εἶχε τραβήξει ὁ φωτογράφος Β. Τσακιράκης στὸ Μουσεῖο τῆς Ὀλυμπίας τὸ 1935. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΕΛΛΗΝ «ΕΡΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ» ΤΟΥ 1935 μ.Χ.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΝΙΚΕΣ

.

ΚΑΡΑΒΙ.

Τὸ ἐγχείρημα ἐπισκιάσεως τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τοὺς Φοίνικες

 

(…) Χαρακτηριστικὰ τῆς προσπάθειας εἶναι ὅσα δημοσίως προβλήθηκαν ἀρχικῶς στὸ Παρίσι, καὶ στὴ συνέχεια στὴν Ἀμερική : Ἀκόμα, περὶ τὸ 1.200 ἤ καὶ τὸ 1.100 π.Χ. ὑποστηρίχτηκε ὅτι οἱ Ἕλληνες ἦταν σὲ κατάσταση «ἰδιαιτέρως ἀπολίτιστη»  ἐκπολιτίστηκαν λοιπὸν περὶ τὸ ἔτος 1.000 π.Χ. ὅταν δηλαδὴ «δανείστηκαν» τὸ ἀλφάβητο τῶν Φοινίκων καὶ ἔμαθαν νὰ γράφουν.

Αὐτὰ ὀπωσδήποτε ἐκπλήσσουν καὶ βεβαίως προκαλεῖ μεγαλύτερη ἔκπληξη τὸ γεγονὸς ὅτι παρόμοιες ἀπόψεις ἔχουν βρεῖ ἔδαφος πρόσφορο ἀκόμα καὶ στὴν Ἑλλάδα…

Ἐὰν θελήσει κάποιος νὰ συνοψίσῃ τοὺς ἰσχυρισμοὺς αὐτῶν ποὺ εὐθέως ἤ ἐμμέσως, φανερὰ ἤ λανθανόντως ἀποδέχονται τὴν οἰονεῖ ὑπεροχὴ τῶν Φοινίκων ὡς πρὸς τοὺς Ἕλληνες, θὰ καταλήξη σὲ τρία σημεῖα :

1)  Τὰ  θαλάσσια ἐπιτεύγματα τῶν Φοινίκων ἦταν σημαντικότερα ἀπὸ ἐκεῖνα τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων.

2)   Οἱ Φοίνικες ἔδωσαν στοὺς Ἕλληνες τὸ ἀλφάβητο.

3)  Ὑπῆρξε κάποτε ἐκτεταμένη διείσδυση Φοινίκων στὴν Ἑλλάδα.

Ἀξίζει λοιπὸν νὰ ἐξετάσει κάποιος ἕνα πρὸς ἕνα τοὺς ἰσχυρισμοὺς αὐτοὺς, ὥστε νὰ καταλήξη σὲ συμπεράσματα ἑδραῖα.

Τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἐξάπλωσις τῶν Φοινίκων στὴ Μεσόγειο ὑπῆρξε ἐν πολλοῖς ἀπόρροια τῆς παρακμῆς τοῦ Μυκηναϊκοῦ κόσμου, θεωρεῖται ἀπόδειξις ὅτι οἱ Φοίνικες ἁπλῶς ἐκμεταλλεύτηκαν – καὶ μάλιστα μὲ σκοποὺς καθαρῶς κερδοσκοπικοὺς – τὶς γνῶσεις ποὺ, στὸν τομέα τῆς  ναυτιλίας ( καὶ ὄχι μόνο ) εἶχαν συσσωρεύσει Κρῆτες καὶ Μυκηναῖοι….

.

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στό : www.e-istoria.com   
,