Αρχείο ετικέτας Η ΘΡΑΚΗ ΕΠΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

Η ΘΡΑΚΗ ΕΠΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

,

ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ.

……….Ὅταν ὁ αὐτοκράτορας Βασίλειος Α΄ γεννήθηκε τὸ 811 μ.Χ., στὴν Χαριούπολη τῆς Ἀνατολικῆς σήμερα Θρᾲκης, τότε ἡ περιοχὴ ὑπαγόταν στὴν νέα θεματικὴ διαίρεση τῆς Αὐτοκρατορίας· τὸ μεγάλο Θέμα τῆς Θρᾲκης χωρίστηκε ἐκείνη τὴν περίοδο σὲ δύο μέρη· τὸ ἀνατολικό, μὲ πρωτεύουσα τὴν Ἀρκαδιούπολι, ποὺ ἔλαβε τὸ ὄνομα τῆς Θρᾲκης, καὶ τὸ δυτικὸ μὲ πρωτεύουσα τὴν Ἀδριανούπολι, ποὺ ἔλαβε τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας. Γεννημένος λοιπὸν στὸ Θέμα τῆς Μακεδονίας, ὁ Βασίλειος Α΄ ὀνομάστηκε Μακεδόνας, καὶ ἡ δυναστεία του, Μακεδονική.  Συνέχεια ανάγνωσης Η ΘΡΑΚΗ ΕΠΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ