Αρχείο ετικέτας Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΟ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΟ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ

,.

ΘΡΑιΚΗ

,

……….ΘΡΑιΚΗ ωνομάζετο με την αρχαία ποιητικήν γλώσσαν Θρηικίη και Θρήκη, εξετείνετο δε κατά την παναρχαίαν περίοδον τής Ελληνικής Ιστορίας, δηλαδή την προομηρικήν και την ομηρικήν εποχήν, γενικώς από τον Πηνειόν ποταμόν μέχρι τού Ευξείνου Πόντου και τού Ίστρου (Δουνάβεως) και πολύ πέραν αυτού. Συμπεριλαμβάνετο λοιπόν εις την Θράκην η βόρειος Θεσσαλία, δηλαδή η Περραιβία, ο Όλυμπος και η Νότιος Μακεδονία, ήτις ήτο τότε γνωστή με το ιδιαίτερον όνομα Πιερία. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΟ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ