Αρχείο ετικέτας Η ΜΑΧΗ ΣΤΑ ΓΑΥΓΑΜΗΛΑ

ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΤΙΓΡΙ ΚΑΙ Η ΕΚΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΓΑΥΓΑΜΗΛΩΝ (20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 331 π.Χ.)

, ,

Χάρτης μὲ τὶς πορεῖες τῶν ἐκστρατειῶν τοῦ Μέγιστου τῶν Ἑλλήνων.
Χάρτης μὲ τὶς πορεῖες τῶν ἐκστρατειῶν τοῦ Μέγιστου τῶν Ἑλλήνων.
ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΤΙΓΡΙ ΚΑΙ Η ΕΚΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΓΑΥΓΑΜΗΛΩΝ (20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 331 π.Χ.)

……….[…] Ὕστερα ἡ στρατιᾶ ξεκίνησε ἀπ’ τὴν Τύρο […] καὶ πορεύονταν τὸ δρόμο δίπλα στὸν Ὀρόντη, κατὰ τὸν Εὐφράτη, δυναμώνοντας καὶ καθ’ ὁδὸν ἴσως μ’ ἐνισχύσεις ἀπ’ τὶς μικρασιατικὲς φρουρές, τόσο ποὺ κόντευε τὶς 40.000 πεζοὺς καὶ 7.000 ἱππεῖς, σὰν ἔφτασε ἀρχές Αὐγούστου στὴ Θάψακο, Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΤΙΓΡΙ ΚΑΙ Η ΕΚΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΓΑΥΓΑΜΗΛΩΝ (20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 331 π.Χ.)

ΓΑΥΓΑΜΗΛΑ 331 π.Χ.

Τὸ μωσαϊκό βρέθηκε κατὰ τὴν διάρκεια ἀνασκαφῶν τὸ 1831 στὴν Πομπηΐα, στὸ «σπίτι τοῦ Φαύνου». Εἶναι ἀπό τὰ πιὸ διάσημα ῥωμαϊκά μωσαϊκά μὲ διαστάσεις 5.82 χ 3,13 μ. Ἄλλοι πιστεύουν ὅτι ἀφορᾶ τὴν μάχη τῆς Ἰσσοῦ καὶ ἄλλοι τὴν μάχη τῶν Γαυγαμήλων. Ἡ εἰκόνα δείχνει τὸν Ἀλέξανδρο ἐπικεφαλῇς τῶν στρατευμάτων του, νὰ ἐφορμᾶ προσπαθώντας νὰ ἐμπλακῇ μὲ τὸν Δαρεῖο. Ἀλλά Ὁ Πέρσης βασιλιᾶς, ἤδη ἔχει στρέψει μὲ σκοπὸ τὴν διαφυγή, μὲ μόνο τὰ μάτια του νὰ βλέπουν πρὸς τὸν Ἀλέξανδρο. «Ἐθνικό Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο Νάπολης-Νεαπόλεως». Πιθανὸν νὰ εἶναι ἀντίγραφο ἔργου τοῦ Φιλόξενου τοῦ Ἐρετριαῖα. Ἕνα ἀκριβές ἀντίγραφό του, δημιουργήθηκε λίγα χρόνια ἀργότερα ἀπό τὴν «Scuola Bottega del Mosaico di Ravenna» καὶ τοποθετήθηκε στὴν Πομπηΐα.

……….331 π.Χ.—Γαυγάμηλα, ἡ ἀμφίστομος παράταξις καὶ τὸ στρατηγικὸ δαιμόνιο τοῦ Μεγίστου τῶν Ἑλλήνων. Συνέχεια ανάγνωσης ΓΑΥΓΑΜΗΛΑ 331 π.Χ.