Αρχείο ετικέτας Η ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΒΑΛΤΕΤΖΙ

Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΩΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 1821

,

H περικεφαλαία που φορούσε ο Θ.Κολοκοτρώνης, όταν υπηρέτησε στον αγγλικό στρατό στην Ζάκυνθο. Φυλάσσεται στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο Αθηνών
Η  περικεφαλαία που φορούσε ο Θ.Κολοκοτρώνης, όταν υπηρέτησε στον αγγλικό στρατό  στην Ζάκυνθο. Φυλάσσεται στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο Αθηνών
Ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ὡς στρατιωτικὴ προσωπικότητα τοῦ 1821

Κείμενο: Ἀντγος ἐ.ἀ. Ἰωάννης Δ. Κακουδάκης

……….«Τὸ Γένος ποτὲ δὲν ὑποτάχθηκε στὸν Σουλτάνο. Εἶχε πάντα τὸν βασιλιὰ του, τὸν στρατὸ του καὶ τὸ κάστρο του. Βασιλιὰς του ὁ Μαρμαρωμένος Βασιλιάς, Στρατὸς του οἱ Ἁρματολοὶ καὶ οἱ Κλέφτες, Κάστρα του ἡ Μάνη καὶ τὸ Σούλι».  Λόγοι τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΩΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 1821

Η ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΒΑΛΤΕΤΖΙ 12-13/5/1821

12-13.5.1821

 .

Η ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΒΑΛΤΕΤΖΙ 12-13/5/1821

.

Ἡ διήγηση τοῦ Στρατηγοῦ Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στὸν Γεώργιο Τερτσέτη, ἀναφέρεται στὴν χρονικὴ περίοδο ἀπὸ τέλη Ἀπριλίου ἔως καὶ 13 Μαΐου 1821

……….Ἐστείλαμεν διαταγὲς εἰς τὴν Μεσσηνίαν καὶ Μυστρᾶ, καὶ ἐσυνάχθημεν εἰς τοῦ Μαρμαριᾶ ἕως 1.200 καὶ ἀπὸ ἐκεῖ νὰ πιάσουμε τὸ Βαλτέτζι ὁποὺ ἦτον ἀγνάντια ἀπὸ τὰ Βέρβενα, ἀπὸ τὸ Χρυσοβίτζ καὶ Ἁλωνίσταινα (Καρυτινὰ ὀρδιά). Στὸ Βαλτέτζι εὑρίσκοντο ὁ Μούρτζινος, Γιατράκος, Κυριακούλης, Ἠλίας Μπεηζαντές (Μαυρομιχάλης), Νικηταρᾶς, Ἀναγνωσταρᾶς, ἐγὼ ἤμουν ἐπικεφαλῆς. Σὰν ἐμαζώχθημεν, ἐγὼ ἐστέκομουν μὲ 200 – 300 εἰς τὸ χωριὸ νὰ τοὺς δίδω βοήθειαν. Τὰ ταμπούρια ἦτον πλησίον, διὰ νὰ δίδει τὸ ἕνα τοῦ ἄλλου βοήθεια. Ἦτον ἀρχὲς καὶ δὲν ἤξευραν νὰ πολεμήσουν. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΒΑΛΤΕΤΖΙ 12-13/5/1821