Αρχείο ετικέτας Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΣΟΥΒΑΛΑΣ 7-10-1824

ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΚΟΜΝΑΣ ΤΡΑΚΑΣ

.

.

Κομνᾶς Τράκας ἤ Κομνηνὸς Θεόδωρος Τράκας 
1786  –  1840

.

……….Ὁ Κομνᾶς Τράκας, γεννήθηκε στὴν Ἀγόριανη τὸ 1786 καὶ πέθανε τὸ 1840. Γιὸς τοῦ Θεοδώρου Τράκα. Ὁ πρόγονός τους ὀνομαζόταν ἁπλῶς Κομνηνός, τῆς οἰκογενείας τῶν Κομνηνῶν τῆς Ρωμανίας. Ὁ Θεόδωρος Κ.Τράκας, εἶχε πέντε ἀγόρια, τὸν Σταμάτη, τὸν Δῆμο, τὸν Λουκᾶ, τὸν Σπῦρο καὶ τὸν ξακουστὸ Κομνᾶ. Ἔλαβε μέρος σὲ ὅλες τὶς μάχες τῆς Ῥούμελης. Τὸ 1935 ὁ Ὄθων τοῦ ἔδωσε τὸν τιμητικὸ τίτλο τοῦ “ταγματάρχη Φάλαγγος”. Διέθεσε ὅλη του τὴν περιουσία, (100 χιλ. γρόσια), ὑπέρ τοῦ ἀγῶνος. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΚΟΜΝΑΣ ΤΡΑΚΑΣ