Αρχείο ετικέτας Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΝΙΝΕΥΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΟΣΡΟΗ

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΝΙΝΕΥΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΟΣΡΟΗ

.

Μάχη μεταξύ τού στρατού τού Ηρακλείου και των Περσών υπό τον Χοσρόη Β΄. Τοιχογραφία τού Piero della Francesca, 1452

.

Ἡ μάχη στὴν Νινευὶ  12/12/627

 

……….Ὅσο οἱ Ἄβαροι καὶ ὁ στρατὸς τοῦ Σαρβαραζᾶ πολιορκοῦσαν τὴν Κωνσταντινούπολη (6ος -8ος 626), ὁ Ἡράκλειος μὲ τὸν λίγο στρατὸ ποὺ εἶχε κρατήσει, συνέχιζε τὸ κυνήγι τοῦ Χοσρόη. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΝΙΝΕΥΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΟΣΡΟΗ