Αρχείο ετικέτας Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΤΟΥΜΛΟΥ ΜΠΟΥΝΑΡ [10-12 ΜΑΡΤΙΟΥ 1921]

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΤΟΥΜΛΟΥ ΜΠΟΥΝΑΡ [10-12 ΜΑΡΤΙΟΥ 1921]

,

ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ
Γράμμα ἀπό τὸ μέτωπο

,

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΤΟΥΜΛΟΥ ΜΠΟΥΝΑΡ [10-12 ΜΑΡΤΙΟΥ 1921]

,

,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ταξίαρχος ε.α.τ.καθηγητής Στρατιωτικής Ιστορίας ΣΣΕ

,

……….Μετά από έμμεση υπόδειξη των Άγγλων, άρχισαν οι επιθετικές επιχειρήσεις της Ελληνικής Στρατιάς στη Μικρά Ασία, τον Μάρτιο του 1921. Σε αυτές εντάσσεται και η μάχη του Τουμλού Μπουνάρ, στην οποία δεν επιτεύχθηκε ο αντικειμενικός σκοπός της Στρατιάς, δηλαδή η συντριβή του εχθρού. Επρόκειτο για μία μάχη χωρίς ουσιαστική νίκη των Ελλήνων, η οποία είχε επιπτώσεις στις μετέπειτα επιχειρήσεις. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΤΟΥΜΛΟΥ ΜΠΟΥΝΑΡ [10-12 ΜΑΡΤΙΟΥ 1921]