Αρχείο ετικέτας Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ

ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ

,

Ὦ ΞΕΙΝ,

ὦ ξεῖν’ ἀγγέλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε κείμεθα τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι.

……….(…) Ὅταν ὁ περσικὸς στρατὸς πλησίασε στὸ πέρασμα τῶν Θερμοπυλῶν, οἱ Ἕλληνες ἀμφιβάλλοντας ξαφνικὰ γιὰ τὸ ἄν εἶχαν τὴν δύναμη νὰ ἀντισταθοῦν, ἔκαναν συμβούλιο συζητῶντας τὴν προοπτικὴ τῆς ὑποχώρησης. Οἱ Πελοποννήσιοι ὑποστήριξαν τὴν ἄποψη ὅτι ὁ στρατὸς ἔπρεπε νὰ ἀποσυρθῇ καὶ νὰ ὁργανώσῃ τὴν ἀντίστασή του στὸν Ἰσθμό. Συνέχεια ανάγνωσης ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ