Αρχείο ετικέτας Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ ΙΣΤΙΜΠΕΗ ΝΥΜΦΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΣΣΕ

Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ (6/4/1941) – ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΙΤΑ

.

Ἡ Γερμανικὴ εἰσβολὴ – σχέδιο Μαρίτα

.

……….1941. Στὶς 05:15 ὥρα τῆς 6ης Ἀπριλίου ἡ πανίσχυρη ψυχρὴ Γερμανικὴ πολεμικὴ μηχανή, ἐπιτίθεται κατὰ τῆς ἡρωικῆς Ἑλλάδος, μετὰ τὴν τελευταία ἀποτυχία τῆς «Ἐαρινῆς ἐπίθεσης» τῶν ἰταλῶν. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ (6/4/1941) – ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΙΤΑ

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ, ΙΣΤΙΜΠΕΗ, ΝΥΜΦΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΣΣΕ

 

Εδώ η υπεροψία του δυνατού εκάμφθη…

.

1941.—Η μάχη των οχυρών Ιστίμπεη, Νυμφαίας και Λίσσε 

.

……….Προκεχωρημένα ελληνικά τμήματα καταλαμβάνουν κατόπιν σκληρού αγώνος τα υψώματα 1016 και 1031 και αιχμαλωτίζουν ολόκληρον γερμανικόν τάγμα 550 ανδρών. Το οχυρόν Ιστίμπεη, έπειτα από λυσσώδη αντίστασιν, προκαλέσασαν τον θαυμασμόν των Γερμανών, πίπτει. Δώδεκα γερμανικαί πυροβολαρχίαι βαρέος πυροβολικού βάλλουν κατά τού οχυρού Εχίνος, το οποίον εξακολουθεί να ανθίσταται. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ, ΙΣΤΙΜΠΕΗ, ΝΥΜΦΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΣΣΕ