Αρχείο ετικέτας Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΣΤΟ ΝΑΥΑΡΙΝΟ

Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΣΤΟ ΝΑΥΑΡΙΝΟ

.

Πίνακας τοῦ George Philip Reinagle μὲ θέμα τὴν ναυμαχία. Ἐθνικό Ναυτικὸ Μουσεῖο
Πίνακας τοῦ George Philip Reinagle μὲ θέμα τὴν ναυμαχία. Ἐθνικό Ναυτικὸ Μουσεῖο

.,

Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΣΤΟ ΝΑΥΑΡΙΝΟ
 .

τῆς Ἑλένης Ε. Κούκου

Καθηγήτριας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

 .

(….) Στὶς 19 Ἰανουαρίου 1827, ἡ Γαλλία – μὲ δικὴ της πρωτοβουλία – συνέταξε καὶ ὑπέβαλε στὴν κρίση τῆς Ἀγγλίας, σχέδιο συνθήκης γιὰ τὴν εἰρήνευση τῆς Ἑλλάδος, τὸ ὁποῖο ὅμως δὲν προέβλεπε τρόπους ἐξαναγκασμοῦ τῆς τουρκίας γιὰ ἀποδοχή. Στὸ σχέδιο αὐτό, ἡ Ἀγγλία δὲν ἐκδήλωσε ἄμεσο ἐνδιαφέρον. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΣΤΟ ΝΑΥΑΡΙΝΟ