Αρχείο ετικέτας Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ 1920

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ 1920

.

25-3-1923 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΠΩΝ
dim-sapon.rod.sch.gr/

 .

Η Παιδεία στην Κομοτηνή και στην περιφέρεια πριν από το 1920 

 

Μαρίας Μαρκίδου

……….Ἡ θρᾳκικὴ γῆ ἀπό τὰ πανάρχαια χρόνια καταπατήθηκε καὶ λεηλατήθηκε ἀπό ποικίλους λαοὺς ποὺ τὴν κατάκτησαν κατὰ καιρούς. Ἄν καὶ ἀντέταξε σκληρὴ ἀντίσταση, τὸ μοιραῖο ἐπῆλθε. Ἔπεσε ἑναλλᾶξ στὰ χέρια τῶν βουλγάρων καὶ τούρκων. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ 1920