Αρχείο ετικέτας Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΚΕΛΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΚΕΛΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

,

Ο Δημήτριος Βικέλας το 1854
Ο Δημήτριος Βικέλας το 1854

.

Ἡ προσφορὰ τοῦ Δημητρίου Βικέλα στὴν Παιδεία

.

……….Ὁ Δημήτριος Βικέλας ἦταν μία σημαντικὴ προσωπικότητα ἡ ὁποία συνέλαβε σημαντικὰ στὴν ἀναβίωση καὶ καθιέρωση τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, καθὼς ἐπίσης καὶ στὴν καλλιέργεια τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς παιδείας. Ἀφοσιώθηκε περισσότερο στὴν λατρεία τοῦ Λογίου παρὰ στὴν ἐξυπηρέτηση τοῦ Κερδώου Ἑρμοῦ.  Ὡς λογοτέχνης ἄσκησε βαθιὰ καὶ καθοδηγητικὴ ἐπίδραση στοὺς νεωτέρους, καὶ ὑπῆρξε μία προσωπικότητα μὲ εὑρεία πνευματικὴ καὶ κοινωνικὴ δράση. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΚΕΛΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ