Αρχείο ετικέτας Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΟΦΙΣΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ «ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΥ»

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΟΦΙΣΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ «ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΥ»

 

Στήλη μὲ τὸ ψήφισμα τῶν Σαμίων Ἀνάγλυφη ἐνεπίγραφη στήλη (ἀντίγραφο τοῦ πρωτοτύπου), μὲ τὸ τιμητικὸ ψήφισμα τῶν Σαμίων, στὴν ὁποία ἀπεικονίζεται ἡ Ἥρα καὶ ἡ Ἀθηνᾶ - πολιοῦχος Σάμου καὶ Ἀθηνῶν ἀντίστοιχα - νὰ συνδέονται μὲ χειραψία. Σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιγραφή, ὁ δῆμος τῶν Ἀθηναίων τιμᾶ τοὺς Σαμίους, λόγῳ τῆς παραμονῆς τους στὴν συμμαχία παρὰ τὴν ἥττα τοῦ ἀθηναϊκοῦ στόλου στοὺς Αἱγὸς Ποταμοῦς ἀπὸ τοὺς Σπαρτιᾶτες. (405-402 π.Χ.) Μουσεῖο Ἀκροπόλεως.
Στήλη μὲ τὸ ψήφισμα τῶν Σαμίων.  Ἀνάγλυφη ἐνεπίγραφη στήλη (ἀντίγραφο τοῦ πρωτοτύπου), μὲ τὸ τιμητικὸ ψήφισμα τῶν Σαμίων, στὴν ὁποία ἀπεικονίζεται ἡ Ἥρα καὶ ἡ Ἀθηνᾶ – πολιοῦχος Σάμου καὶ Ἀθηνῶν ἀντίστοιχα – νὰ συνδέονται μὲ χειραψία. Σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιγραφή, ὁ δῆμος τῶν Ἀθηναίων τιμᾶ τοὺς Σαμίους, λόγῳ τῆς παραμονῆς τους στὴν συμμαχία παρὰ τὴν ἥττα τοῦ ἀθηναϊκοῦ στόλου στοὺς Αἱγὸς Ποταμούς ἀπὸ τοὺς Σπαρτιᾶτες. (405-402 π.Χ.) Μουσεῖο Ἀκροπόλεως.

……….Εἷναι γνωστὸ ὅτι ἀπὸ ἐνωρὶς ὁ ὅρος «σοφιστής», ἀπέκτησε δυσφημηστικὸ περιεχόμενο, κυρίως έπειδὴ οἱ μεταγενέστεροι ἀντλοῦν τὴν γνώση γι’αὐτοὺς  βασικὰ ἀπὸ τοὺς διαλόγους τοῦ Πλάτωνος, τοῦ μεγαλυτέρου τους ἀντιπάλου. Σήμερα βέβαια δὲν εἶναι πιὰ πολλοὶ ἐκεῖνοι ποὺ πιστεύουν ὅτι οἱ Σοφιστὲς ἦταν συνειδητοὶ ἀπατεῶνες, ἄνθρωποι χωρὶς ἠθικὲς ἀρχὲς ποὺ προκάλεσαν τὴ διάβρωση τῶν διαφόρων θεσμῶν καὶ ὀδήγησαν τὴν Ἀθήνα τοῦ 5ου αἰῶνα π.Χ. στὴν πολιτικὴ καὶ ἠθικὴ κατάπτωση. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΟΦΙΣΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ «ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΥ»