Αρχείο ετικέτας ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Β΄

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΜΟΡΦΩΣΗ (ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ)

 

,

……….Στὶς 27 Φεβρουαρίου τοῦ 425 μ.Χ., μὲ διάταγμα (CTh.14.9.3pr.) τοῦ Αὐτοκράτορα Θεοδοσίου Β΄, ἱδρύεται τὸ Πανεπιστήμιο (Πανδιδακτήριο – auditorium), Κωνσταντινουπόλεως.  Περιλάμβανε 31 ἕδρες γιὰ τὶς σχολὲς τῶν νομικῶν, φιλοσοφίας, ἰατρικῆς, ἀριθμητικῆς, γεωμετρίας, ἀστρονομίας, μουσικῆς, ῥητορικῆς καὶ ἄλλες διδασκαλίες, 15 ἕδρες γιὰ τὴν σχολὴ τῶν λατινικῶν καὶ 16 γιὰ τὴν σχολὴ τῶν ἑλληνικῶν. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΜΟΡΦΩΣΗ (ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ)