Αρχείο ετικέτας ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΡΙΒΑΣ

Η ΜΑΧΗ ΣΤΟΥΣ ΜΥΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ (14-15/8/1825)

,

Ἔργο τοῦ Εὐγένιου Ντελακρουᾶ. «Μάχη μεταξὺ Ἕλληνα καὶ τούρκου».

.
……….Στὶς 14 Αὐγούστου, ὁ Κολοκοτρώνης διέταξε τὸν Γενναῖο καὶ τοὺς συμπολεμιστὲς του, ποὺ μετὰ τὴν μάχη στὰ Τρίκορφα (βλ.12/8) εἶχαν μεταβεῖ στὸ Βαλτέτσι, νὰ ἀνακαταλάβουν τὶς θέσεις τους καὶ νὰ ἐπιτεθοῦν ἐναντίον τῶν αἰγυπτιακῶν σωμάτων ποὺ ἐξακολουθούσαν νὰ παραμένουν στὰ ὀχυρώματά τους κοντὰ στὸν μύλο τοῦ Κοτρώνη καὶ τοὺς μύλους τῆς Δαβιᾶς. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΜΑΧΗ ΣΤΟΥΣ ΜΥΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ (14-15/8/1825)