Αρχείο ετικέτας ΘΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΣΛΑΒΟΦΩΝΩΝ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 17ο αι. ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΟΙ ΣΛΑΒΟΦΩΝΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ 1870-1940

.

.

Οι σλαβόφωνοι τής Μακεδονίας
Η πορεία τής ενσωμάτωσης στο Ελληνικό κράτος 1870-1940

 .

Βασίλης Κ. Γούναρης

Περίληψη

……….Σκοπός τής μελέτης αυτής είναι ο προσδιορισμός των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών παραμέτρων που καθόρισαν την στάση τού χριστιανικού σλαβόφωνου πληθυσμού έναντι τού ελληνικού εθνικού κράτους στην πορεία των ιστορικών γεγονότων μέχρι το 1940, σε μία προσπάθεια να ερμηνευτεί η πορεία τής ενσωμάτωσης χωρίς την χρήση φυλετικών όρων που έχει κυριαρχήσει στην βιβλιογραφία. Συνέχεια ανάγνωσης ΟΙ ΣΛΑΒΟΦΩΝΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ 1870-1940

ΘΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΣΛΑΒΟΦΩΝΩΝ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 17ο αι. ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

 

Ο Καπετάν Γιοβάνης Δημήτριος από την Παλαιοχώρα Χαλκιδικής και ο Ανθυπολοχαγός Γαλανόπουλος με σώμα ανταρτών της Χαλκιδικῆς. Πηγή : Μπάτσιος Ἀστέριος
ΘΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΣΛΑΒΟΦΩΝΩΝ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 17ο αι. ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

,

Ἰωάννη Χολέβα,

«Οἱ Ἕλληνες σλαβόφωνοι τῆς Μακεδονίας», ἐκδ. Πελασγός,1999

,

……….(…) Μετά τὸ 1878 στὴ Βόρεια καὶ τὴ Δυτική Μακεδονία, δροῦσαν ἐπαναστατικά σώματα μὲ ἡγέτες τοὺς δίγλωσσους:

  • – Βασίλη Ζούρκα καὶ Νικόλαο Γκίζα ἤ Κορδίστα στὶς Πρέσπες καὶ στὸ Βίτσι.
  • Θανάση Μπρούφα καὶ Τάκη Περήφανο στὸ Μορίχοβο καὶ στὰ κεφαλοχώρια γύρω ἀπό τὸ Μοναστήρι.
  • – Καραναοῦμ ἤ Ναούμη στὴν περιοχὴ τῆς Φλώρινας, Κορεστίων, Καστοριᾶς, Κορυτσᾶς.
  • – Ναοῦμ Σπανὸ ἀπό τὴ Χρούπιστα, στὴν Καστοριά, Ἀνασελίτσα καὶ Γράμμο καί,
  • – Καταραχιᾶ στὸ Βίτσι, στὸ Μουρίκι καὶ στὸ Βέρμιο.

Συνέχεια ανάγνωσης ΘΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΣΛΑΒΟΦΩΝΩΝ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 17ο αι. ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΟΙ ΑΡΜΑΤΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΤΑΣ

,

,

……….Στὶς 19 αὐγούστου τοῦ 1902, κοντὰ στὸ χωριὸ Τρίγωνο (Ὄστιμα) ἔγινε ἀποφασιστική μάχη διαρκείας ὀκτώ ὡρῶν μεταξὺ τῶν σωμάτων τοῦ καπετᾶν Κώττα καὶ τοῦ Τσακαλάρωφ. Στὴ μάχη πῆραν μέρος καὶ οἱ ἀδελφοί Τσάμη καὶ ἄλλοι Πισοδερίτες, ἐξαναγκάζοντας τὸν Τσακαλάρωφ νὰ ἀποσυρθῇ ἀπό τὴν περιοχή. Συνέχεια ανάγνωσης ΟΙ ΑΡΜΑΤΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΤΑΣ

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΗΡΩΑ (ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΩΤΤΑΣ)

.

Η εξόντωσις τού Καπετάν Βαγγέλη Κώττα

.

……….Η δυσάρεστος διά τον Ελληνισμόν κατάστασις ενετάθη από το γεγονός, ότι κατά το θέρος τού 1904, η Ελληνική οργάνωσις τής Δυτικής Μακεδονίας, εδέχθη σκληρότατα πλήγματα και απώλεσε δύο από τα σημαντικώτερα στηρίγματά της. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΗΡΩΑ (ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΩΤΤΑΣ)

ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΓΑΤΣΟΣ Ο ΜΑΚΕΔΩΝ

.

Μακεδών Οπλαρχηγός Γάτσος Αγγελής
Ο Μακεδών Οπλαρχηγός Γάτσος Αγγελής

……….Ὅταν ὁ Γενναῖος Κολοκοτρώνης ἐπέστρεψεν ἀπὸ τὴν Ρούμελην, καὶ μετὰ τὸν μεγάλον πόλεμον τοῦ Δερβενακίου ἔφθασεν εἰς τὸ στρατόπεδον τοῦ πατέρα του, εἶχε μαζύ του καὶ τὸν καπετὰν Γάτσον τὸν Μακεδόνα, ἔχοντα καὶ τὸν μεγαλύτερον υἱόν του τὸν ὀνομαζόμενον Μήτσιον. Οὗτος ὁ περίφημος καπετάνιος ἦτον εἰς τὰ ὅπλα ἐκ γενετῆς, καὶ σύντροφος ἀχώριστος τοῦ βουνοῦ τοῦ Ὀλύμπου. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΓΑΤΣΟΣ Ο ΜΑΚΕΔΩΝ