Αρχείο ετικέτας ΙΕΡΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΚΑΡΟΛΟΣ Ε΄ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ

,

ΚΑΡΟΛΟΣ Ε΄ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,

,

……….Στὶς 19 αὐγούστου τοῦ 1533, ἀκριβῶς ἕνα χρόνο ἀφ’ ὅτου ὁ Γερμανὸς αὐτοκράτορας τῆς Ἀγίας Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας καὶ βασιλιὰς τῆς Ἰσπανίας, Κάρολος Ε΄, Συνέχεια ανάγνωσης ΚΑΡΟΛΟΣ Ε΄ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ

ΤΟ «ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΟΡΕΑ» 1685-1715

.

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ.

.  τελευταία βενετικ κτήση στν πειρωτική λλάδα

 

 ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕΡΡΑ, στορικός

Περιεχόμενα: Ὁργάνωση τοῦ χώρου – Κατάσταση τοῦ πληθυσμοῦ και ἐπικοιστική πολιτικὴ τῶν  Βενετῶν - Ἀξιοποίηση τῶν πλουτοπαραγωγικῶν πηγῶν – Σχἐσεις βενετῶν καὶ ὀρθόδοξης  ἐκκλησίας – Συμπεράσματα – Σημειώσεις.

 .

……….Τὸ «Βασίλειο τοῦ Μορέα» (Regno di Morea), ἀποτέλεσε μία ἀπό τὶς τελευταῖες ἀξιόλογες κτήσεις τῆς Βενετίας, τὴν τελευταία ἀναλαμπὴ ἑνὸς ἀποικιοκρατικοῦ κράτους ποὺ πλησίαζε στὴν δύση του. Ἡ κατάκτηση τῆς Πελοποννήσου ἔγινε ἡ αἰτία νὰ δοξασθῇ ἕνας ἀπό τοὺς ἰκανότερους στρατηγοὺς τῆς Βενετίας, ὁ Φραγκίσκος Μοροζίνι (Francesco Morosini). Ἡ τριακοντατετὴς κατοχὴ της ἀπὸ τοὺς Βενετούς, κατάφερε νὰ ἀλλάξῃ τὴν δημογραφικὴ καὶ οἰκονομικὴ της εἰκόνα, πρὶν καταλήξει γιὰ ἄλλη μία φορὰ στοὺς Ὀθωμανούς. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ «ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΟΡΕΑ» 1685-1715