Αρχείο ετικέτας ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ-ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΤΗΛΟΥ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΣΠΗΛΑΙΟ) 01- 02 ΜΑΡΤΙΟΥ 1945

ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ-ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΤΗΛΟΥ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΣΠΗΛΑΙΟ) 01- 02 ΜΑΡΤΙΟΥ 1945

.

.

Κατάληψη Τήλου
[Επιχείρηση Σπήλαιο 01- 02 Μαρτίου 1945]

……….Μετά την πρώτη επιχείρηση εναντίον τής Νήσου Τήλου ή Επισκοπής, που έλαβε χώρα από την 26η Οκτωβρίου μέχρι την 28η Οκτωβρίου 1944 και είχε ως αποτέλεσμα να μην καταστραφούν οι εχθρικοί στόχοι τής νήσου και ο Ιερός Λόχος να έχει δύο νεκρούς, δέκα τραυματίες και δεκαπέντε αγνοούμενους και αιχμαλώτους (οι αιχμάλωτοι απελευθερώθηκαν σχεδόν όλοι μετά την παράδοση τής φρουράς Αιγαίου πλην ορισμένων που είχαν αποδράσει νωρίτερα), η νήσος ευρίσκετο συνεχώς μέσα στα σχέδια τής Βρεταννικής δυνάμεως καταδρομών. Συνέχεια ανάγνωσης ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ-ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΤΗΛΟΥ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΣΠΗΛΑΙΟ) 01- 02 ΜΑΡΤΙΟΥ 1945