Αρχείο ετικέτας ΙΟΒΙΑΝΟΣ

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΙΟΒΙΑΝΟΣ (27 ΙΟΥΝΙΟΥ 363 – 17 Φεβρουαρίου 364).

,

,

Αὐτοκράτορας Ἰοβιανός (27/6/ 363  –  17 /2/364)

.

……….Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Αὐτοκράτορα Ἰουλιανοῦ στὶς 26 Ἰουνίου τοῦ 363 καὶ τὴν ἄρνηση τοῦ στενοῦ φίλου καὶ συνεργάτη του, Σαλουτίου, νὰ τὸν διαδεχθῇ, οἱ ἀρχηγοί τῶν στρατιῶν Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως πρόσφεραν τὸν θρόνο στὸν «πριμικήριο τῶν δομεστίκων» Συνέχεια ανάγνωσης ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΙΟΒΙΑΝΟΣ (27 ΙΟΥΝΙΟΥ 363 – 17 Φεβρουαρίου 364).