Αρχείο ετικέτας ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ, ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΒΑΦΗ

,

,

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ, ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΒΑΦΗ.

 

Ἐπιλεγμένο ἀπόσπασμα ἀπό τὴν 4η ἔκδοση τοῦ βιβλίου: «Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗΣ. Ἄπαντα τὰ δημοσιευμένα ποιήματα». Μὲ ἀναλυτικὸ φιλολογικό, ἱστορικὸ καὶ αἰσθητικὸ σχολιασμὸ ἀπὸ τοὺς Ῥένο, Ἧρκο καὶ Στάντη Ἀποστολίδη.

 «….Ἀπέναντι στὴν Ἱστορία καὶ τὴν παγκόσμια Λογοτεχνία, ποὺ τάχθηκαν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἀναφανδὸν ὑπὲρ ἤ κατὰ τοῦ Ἰουλιανοῦ ἡ «τρίτη», ἐφεκτικὴ στάση ποὺ υἱοθέτησε ὁ Ἀλεξανδρινός, τοῦ ἄφηνε καὶ τὴ μεγαλύτερη δυνατότητα γιὰ τὴ χαρακτηριστικὴ τῆς ποίησής του ἀμφίπλευρη εἰρωνεία….». Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ, ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΒΑΦΗ

ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ Ο ΠΑΡΕΞΗΓΗΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ

,

,

ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ Ο ΠΑΡΕΞΗΓΗΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ

,

Κείμενο: Εὐάγγελος Α.Φιλίππου, Ἱστορικός Ἐρευνητής-Συγγραφέας.

,

……….Μία ἀπό τὶς πλέον διφορούμενες φυσιογνωμίες στὴν μακραίωνη βυζαντινὴ ἱστορία, ὑπῆρξε χωρὶς ἀμφιβολία ὁ αὐτοκράτορας Ἰουλιανός, Συνέχεια ανάγνωσης ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ Ο ΠΑΡΕΞΗΓΗΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ