Αρχείο ετικέτας ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ Α΄

ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ – Ο ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (482-565)

.

Ὁ θρίαμβος τοῦ  Αὐτοκράτορος (πιθανότατα) Ἰουστινιανοῦ, σκαλισμένος σὲ ἐλεφαντόδοντο. (Γνωστὸ ὡς «Ἐλεφανόδοντο Μπαρμπερίνι-The Barberini Ivory»). Μουσεῖο Λούβρου.
Ἰουστινιανὸς  Α΄– ὁ ἀναμορφωτὴς τοῦ Βυζαντίου .

……….«Τὸ σημαντικότερο ἐπίτευγμα τῆς βασιλείας τοῦ Ἰουστινιανοῦ Α΄ ἦταν ἡ κωδικοποίηση τῶν ῥωμαϊκῶν νόμωνπού, ὡς Corpus Juris Civilis, ἄσκησε μεγάλη ἐπίδραση στὴν διαμόρφωση τῶν νομικῶν καὶ πολιτικῶν ἀντιλήψεων στὶς χῶρες τῆς Εὐρώπης ἀπὸ τὸν 16ο αἰῶνα καὶ ἐντεῦθεν. Συνέχεια ανάγνωσης ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ – Ο ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (482-565)