Αρχείο ετικέτας ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ ΜΕΤΑΞΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ ΜΕΤΑΞΑ «ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΜΕΘΟΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΕΣ ΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ»

,

Ἀντιαρματικά ἐμπόδια –δόντια τοῦ δράκου- στὸ Ροῦπελ. Τομέας Οὐσίτα φωτογραφημένος ἀπό τὸν κεντρικὸ δρόμο. Τὰ ἐμπόδια αὐτά, ἀπώθησαν ἀποτελεσματικά τὰ γερμανικὰ τεθωρακισμένα ὀχήματα νὰ φτάσουν κοντὰ στὸ ὀχυρό. «Μουσεῖο φωτογραφίας Δήμου Καλαμαριᾶς “ Χρῆστος Καλμεκερῆς”».

,

Ιστορικό τής κατασκευής των οχυρών Μεταξά
Οι λόγοι κατασκευής των οχυρωματικών έργων στην ελληνοβουλγαρική μεθόριο και οι συνεχείς επεκτατικές βλέψεις τής βουλγαρίας  

……….Στὶς 18 Ὀκτωβρίου τοῦ 1925, σημειώθηκε ἐπεισόδιο στὴν ἑλληνοβουλγαρική μεθόριο, γνωστὸ ὡς “τοῦ Πετριτσίου”, ὅπου βουλγάρικο τμῆμα ἄνοιξε πῦρ ἐναντίον ἑλληνικοῦ φυλακίου στὰ Πορρόια Σερρῶν, σκοτώνοντας δύο Ἕλληνες στρατιῶτες καὶ ἕνα Ἀξιωματικό. Συνέχεια ανάγνωσης ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ ΜΕΤΑΞΑ «ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΜΕΘΟΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΕΣ ΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ»