Αρχείο ετικέτας ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

,

Ἔργο τοῦ Γιάννη Νίκου μὲ τίτλο " Τὰ μυστικὰ τοῦ Βάλτου".
Ἔργο τοῦ Γιάννη Νίκου μὲ  τίτλο ” Τὰ  μυστικὰ  τοῦ  Βάλτου”.

 

Ὁ Ἑλληνικός Ἀγώνας στὴν Μακεδονία 1897 – 1913, Douglas Dakin, ἐκδ. ἀδελφῶν Κυριακίδη, 1996.

,

……….[ ] Ἀπό τὸ 1905 κιόλας, οἱ Ἕλληνες εἶχαν συνειδητοποιήσει τὴν σημασία τοῦ Βάλτου καὶ εἶχαν κάνει κάποια προσπάθεια νὰ ἀποκτήσουν πρόσβαση στὴν περιοχή. Ἐκείνη τὴν ἐποχή, οἱ κομιτατζῆδες ἦταν ἀριθμητικὰ ἰσχυροὶ στὴν δυτικὴ πλευρὰ τῆς λίμνης, ποὺ τὴν περιέβαλλαν πυκνὲς δασικὲς ἐκτάσεις. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ- ΚΑΠΕΤΑΝ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ – Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

,

Ιωάννης Δεμέστιχας-Καπετάν Νικηφόρος-Ο θρύλος τής λίμνης των Γιαννιτσών 

Τοῦ Γιώργου Δημακόγιαννη

……….«Ἡ ἀγγελία τοῦ θανάτου τοῦ Παύλου Μελᾶ ὑπῆρξε τὸ σύνθημα συσσώμου λαϊκῆς ἐξεγέρσεως, ἔδωκε δὲ ἀφορμὴν νὰ γνωσθῇ εὐρύτερον ὁ ἀρχίσας Μακεδονικὸς ἀγὼν δι’ ἡμετέρων Σωμάτων. Προσωπικῶς ἐγὼ ἀπὸ τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ἔλαβον τὴν πρὸς συμμετοχὴν μου ἀπόφασιν. Ἔκρινα ὅτι ἦτο ἐπιβεβλημένον καθῆκον νὰ μετάσχῳ ἐνεργῶς τοῦ ἐν Μακεδονίᾳ ἀγῶνος. Αἱ εὐκαιρίαι ὅπως ὑπηρετήση τις τὴν Πατρίδα του διὰ μεγαλυτέρων θυσιῶν καὶ ἔργων δὲν παρουσιάζονται συνήθως. Τούτου ἕνεκα, ἄν καὶ ἀξιωματικὸς τοῦ ναυτικοῦ, ἀπεφάσισα νὰ μετάσχῳ τοῦ Ἀγῶνος».  Συνέχεια ανάγνωσης ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ- ΚΑΠΕΤΑΝ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ – Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ