Αρχείο ετικέτας ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

,

Ἔργο τοῦ Γιάννη Νίκου μὲ τίτλο " Τὰ μυστικὰ τοῦ Βάλτου".
Ἔργο τοῦ Γιάννη Νίκου μὲ  τίτλο ” Τὰ  μυστικὰ  τοῦ  Βάλτου”.

 

Ὁ Ἑλληνικός Ἀγώνας στὴν Μακεδονία 1897 – 1913, Douglas Dakin, ἐκδ. ἀδελφῶν Κυριακίδη, 1996.

,

……….[ ] Ἀπό τὸ 1905 κιόλας, οἱ Ἕλληνες εἶχαν συνειδητοποιήσει τὴν σημασία τοῦ Βάλτου καὶ εἶχαν κάνει κάποια προσπάθεια νὰ ἀποκτήσουν πρόσβαση στὴν περιοχή. Ἐκείνη τὴν ἐποχή, οἱ κομιτατζῆδες ἦταν ἀριθμητικὰ ἰσχυροὶ στὴν δυτικὴ πλευρὰ τῆς λίμνης, ποὺ τὴν περιέβαλλαν πυκνὲς δασικὲς ἐκτάσεις. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ