Αρχείο ετικέτας ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

ΤΟ ΔΙΠΛΟ «ΟΧΙ» ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΕ ΙΤΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ

.

.

Το διπλό «ΟΧΙ» τού Μεταξά σε Ιταλούς και Γερμανούς  

.

Νικολάου Καρρά 

.

«Δι ’ ἡμᾶς τοὺς Ἕλληνες ὁ θάνατος εἶναι ἁπλῶς ἕνα ἐπεισόδιον».

 

(ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ)

……….Στις 29 Ιανουαρίου τού 1941 ο Μεταξάς πεθαίνει ξαφ­νικά από «παραμυγδαλικό απόστημα» το οποίο προήλθε από φλεγμονή τού φάρυγγος, κατά το ιατρικό ανακοινωθέν. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΔΙΠΛΟ «ΟΧΙ» ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΕ ΙΤΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΨΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

,

,

Τα μέτρα που έλαβε ο Ιωάννης Μεταξάς γιά την ομοψυχία και αυτάρκεια τής Ελλάδος.

……….Η Ελλάδα δεν υπήρξε ανέτοιμη όταν χρειάστηκε να εμπλακεί στον πόλεμο έπειτα από την απρόκλητη ιταλική επίθεση τής 28ης Οκτωβρίου 1940. Η κυβέρνηση Μεταξά είχε πραγματοποιήσει πολλές προετοιμασίες ως προς τον εξοπλισμό της και τον επισιτισμό της.  Ένας από τους βασικούς τομείς δράσεώς της, ήταν ο οικονομικός (λαμβανομένων υπ’ όψιν όλων των δυσχερειών, διεθνών και κυρίως ευρωπαϊκών). Συνέχεια ανάγνωσης ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΨΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΒΟΥΛΠΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ (SIEMENS) ΣΗΜΕΝΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1902-1999)

,

,

Βουλπιώτης Ιωάννης – Ο αντιπρόσωπος τής (Siemens) Σήμενς και ισχυρός παράγων τής Ραδιοφωνίας και Τηλεφωνίας την περίοδο τής Κατοχής

 .

……….Σύμφωνα με το βιβλίο τού Δημοσθένη Κούκουνα «Η ελληνική οικονομία κατά την Κατοχή και η αλήθεια γιά τα κατοχικά δάνεια», ο πανέξυπνος και δαιμόνιος Ιωάννης Βουλπιώτης πρωταγωνίστησε παρασκηνικώς, προπολεμικά και μεταπολεμικά, αλλά ιδαιτέρως την περίοδο τής Κατοχής, στον έλεγχο τής Ραδιοφωνίας και Τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Συνέχεια ανάγνωσης ΒΟΥΛΠΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ (SIEMENS) ΣΗΜΕΝΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1902-1999)

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ Ι.ΜΕΤΑΞΑ ΓΙΑ ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΑ ΣΤΑ 1914 ΚΑΙ Η ΜΟΙΡΑΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΝΤ…

,

,

Τὸ σχέδιο τοῦ Ἰ. Μεταξᾶ γιὰ ἀπόβαση στὰ Δαρδανέλλια στὰ 1914 καὶ ἡ μοιραῖα ἀπόφαση τῆς Antante.

.

Ἡ εὐκαιρία ποὺ χάθηκε τῷ 1914, καὶ πῶς προελήφθη ἡ καταστροφὴ τῆς Ἑλλάδος τῷ 1915.

.

(1915) Ἡ φαντασίωση τοῦ Βενιζέλου 

……….Ὡς εἰσαγωγή στὸ ἄρθρο/ἐπιστολή ὑπ’ ἀρ. 7, σχετικὰ μὲ τὴν συμμετοχὴ ἤ μὴ τῆς Ἑλλάδος στὴν συμμαχικὴ ἀπόβαση στὰ Δαρδανέλλια,  ὁ Ἰωάννης Μεταξᾶς χρησιμοποίησε τὸν πρωταγωνιστὴ ἑνὸς μυθιστορήματος ὀνόματι Μάστων, ὁ ὁποῖος εἶχε ἀποφασίσει νὰ ἀνατρέψῃ τὸν ἄξονα τῆς γῆς, ἁπολύτως βέβαιος ὅτι τὸ σχέδιό του θὰ εἶχε ἐπιτυχὴ ἔκβαση. Κατέληξε ὅμως σὲ παταγώδη ἀποτυχία, φονεύοντας τοὺς χιλιάδες ποὺ συμπαρατάχθηκαν μαζὶ του. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ Ι.ΜΕΤΑΞΑ ΓΙΑ ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΑ ΣΤΑ 1914 ΚΑΙ Η ΜΟΙΡΑΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΝΤ…

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ ΜΕΤΑΞΑ «ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΜΕΘΟΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΕΣ ΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ»

,

Ἀντιαρματικά ἐμπόδια –δόντια τοῦ δράκου- στὸ Ροῦπελ. Τομέας Οὐσίτα φωτογραφημένος ἀπό τὸν κεντρικὸ δρόμο. Τὰ ἐμπόδια αὐτά, ἀπώθησαν ἀποτελεσματικά τὰ γερμανικὰ τεθωρακισμένα ὀχήματα νὰ φτάσουν κοντὰ στὸ ὀχυρό. «Μουσεῖο φωτογραφίας Δήμου Καλαμαριᾶς “ Χρῆστος Καλμεκερῆς”».

,

Ιστορικό τής κατασκευής των οχυρών Μεταξά
Οι λόγοι κατασκευής των οχυρωματικών έργων στην ελληνοβουλγαρική μεθόριο και οι συνεχείς επεκτατικές βλέψεις τής βουλγαρίας  

……….Στὶς 18 Ὀκτωβρίου τοῦ 1925, σημειώθηκε ἐπεισόδιο στὴν ἑλληνοβουλγαρική μεθόριο, γνωστὸ ὡς “τοῦ Πετριτσίου”, ὅπου βουλγάρικο τμῆμα ἄνοιξε πῦρ ἐναντίον ἑλληνικοῦ φυλακίου στὰ Πορρόια Σερρῶν, σκοτώνοντας δύο Ἕλληνες στρατιῶτες καὶ ἕνα Ἀξιωματικό. Συνέχεια ανάγνωσης ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ ΜΕΤΑΞΑ «ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΜΕΘΟΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΕΣ ΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ»

ΒΕΛΓΙΟ ΚΑΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (15/6/1939)

.,

,

Βέλγιο κατά Ελλάδος-Η απόφαση τού Δικαστηρίου Διεθνούς Δικαιοσύνης  (15/6/1939)

-,

,,,,,,,,,,Ἡ ἀπάντηση σὲ ὅσους ἀναφέρονται σὲ διαγραφή, καὶ σὲ ὅσους προσπαθοῦν νὰ ὑποβαθμίσουν τὴν πράξη    μ ε γ ί σ τ ο υ ἐ θ ν ι  κ ο ῦ   σ   υ  μ φ έ ρ ο ν τ ο ς   τ ῆ ς  Κυβερνήσεως Ἰωάννου Μεταξᾶ, χρησιμοποιῶντας ὡς ἐπιχείρημα τὰ περὶ διαγραφῆς δημοσιεύματα. Συνέχεια ανάγνωσης ΒΕΛΓΙΟ ΚΑΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (15/6/1939)

ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 1940, ΕΩΣ ΤΙΣ ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΡΠΙΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΔΡΟΜΟΥ «ΕΛΛΗ»

,,

o-xenos-tupos-gia-tin-kirixi-tou-polemou-apo-tin-italia

Οι δύσκολες διπλωματικές ισορροπίες από τον Ιανουάριο τού 1940

……….Ήδη από τον Ιανουάριο τού 1940, η Ελλάδα συνδέθηκε άμεσα και ουσιαστικά με την πολεμική προσπάθεια τής Αγγλίας κατά τής Γερμανίας. Τυπικά, και μόνο από άποψη διεθνούς δικαίου, παρέμενε ουδέτερη. Συνέχεια ανάγνωσης ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 1940, ΕΩΣ ΤΙΣ ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΡΠΙΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΔΡΟΜΟΥ «ΕΛΛΗ»

ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ

Αγγλοελληνικό συμβούλιο πολέμου στο οποίο παρίστανται οι: Από αριστερά προς τα δεξιά. Γκάμπιερ Πάρι, Ιωάννης Μεταξάς, Γεώργιος Β΄, Ντ’ Αλμπιάκ και Αλέξανδρος Παπάγος
Τὸ παρασκήνιο τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῶν Συμμάχων καὶ ἀντιπάλων, ἕναν χρόνο πρὶν τὴν κήρυξη τοῦ πολέμου ἀπὸ τὴν Ἰταλία καὶ ἡ στάση τοῦ Ἰ. Μεταξᾶ 

……….Παρὰ τὴν ἀνησυχία τῆς Ἑλληνικῆς κυβερνήσεως γιὰ τὴν ἐπεκτατικὴ πολιτικὴ τῆς Ἰταλίας, ἡ ὁποία αὐξανόταν μετὰ τὴν ἐπίθεση τῆς τελευταίας στὴν Αἰθιοπία, οἱ σχέσεις τῶν δύο χωρῶν διατηροῦντο τυπικὰ ὀμαλές. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ