Αρχείο ετικέτας ΚΑΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

.

Σάλωνα - Ο Νικολάκης Μητρόπουλος υψώνει τη σημαία με τον σταυρό στα Σάλωνα, την ημέρα του Πάσχα του 1821. Έργο τού Λουί Ντιπρέ.
Ο Νικολάκης Μητρόπουλος υψώνει τη σημαία με τον σταυρό στα Σάλωνα, την ημέρα του Πάσχα του 1821. Έργο τού Λουί Ντιπρέ.

.

Ψυχολογικές επιχειρήσεις κατά την διάρκεια τής τουρκοκρατίας και στην Επανάσταση τού 1821

.

Τού Ταξχου Ιωάννη Κ.Πασχαλίδη

,

……….[ ] Στις 25 Μαρτίου 1821, οι Έλληνες οπλαρχηγοί τής Πελοποννήσου στην Μονή τής Αγίας Λαύρας, κήρυξαν την Επανάσταση με την ευλογία τού Παλαιών Πατρών Γερμανού. Επιλέχθηκε γιά ψυχολογικούς λόγους η ημερομηνία τής 25ης Μαρτίου, καθόσον συνέπιπτε με την θρησκευτική εορτή τού Ευαγγελισμού τής Θεοτόκου, τής Υπερμάχου Στρατηγού τού Ελληνισμού. Έτσι το Εθνικό συναίσθημα, ενισχυόταν με την θρησκευτική πίστη και την βοήθεια τού Θεού. Συνέχεια ανάγνωσης ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Η ΑΝΑΤΙΝΑΞΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΝΑΥΑΡΧΙΔΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΧΙΟΥ-6/7 ΙΟΥΝΙΟΥ 1822

,

Καταστροφὴ τῆς τουρκικῆς ναυαρχίδος στὴ Χίο-θάνατος τοῦ Καρά Ἀλῆ.
Καταστροφὴ τῆς τουρκικῆς ναυαρχίδος στὴ Χίο-θάνατος τοῦ Καρά Ἀλῆ.

,

Η ΑΝΑΤΙΝΑΞΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΝΑΥΑΡΧΙΔΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΧΙΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, 
ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ Β’, Κεφάλαιον Λ’ 1822 

……….Ἄν καὶ ὁ κίνδυνος τῆς Χίου, ἧτο καὶ πρὸ τῆς καταστροφῆς της φανερὸς, ἐβράδυναν δι’ ἔλλειψιν πόρων νὰ ἐκπλεύσωσι τὰ ἑλληνικά πλοῖα εἰς ὑπεράσπισίν της καὶ ματαίωσιν τῶν περαιτέρω σχεδίων τοῦ ἐχθρικοῦ στόλου. Μόλις τὴν 27 ἀπριλίου ἡνώθησαν 56, ἐν οἷς καὶ 8 πυρπολικά, ἐν τῷ λιμένι τῶν Ψαρῶν· καὶ τὰ μὲν τῶν Σπετσῶν διετέλουν ὑπό τὸν Κολανδροῦτσον, τὰ δὲ τῶν Ψαρῶν ὑπό τὸν Ἀποστόλη, τὰ δὲ τῆς Ὕδρας ὑπό τὸν Μιαούλην ὑφ’ὅν διετέλει καὶ ὅλος ὁ στόλος. Τὴν 28 ἔπλευσεν ὁ στόλος οὗτος πρὸς τὸν Τσεσμὲν, ὅπου, ὡς ἐλέγετο, ἐλλιμένιζεν ὁ ἐχθρικός· ἀλλά μὴ εὑρών αὐτόν περιέπλεε τὴν Χίον παραλαμβάνων ὅσους εὕρισκε περιπλανωμένους καὶ κρυπτομένους δυστυχεῖς Χίους· εἰς εὕρεσιν δὲ αὐτῶν καὶ ἀσφαλῆ συνοδίαν εἰς τὰ πλοῖα, ἀπεβιβάσθησαν καὶ ναῦται ἔνοπλοι. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΑΝΑΤΙΝΑΞΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΝΑΥΑΡΧΙΔΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΧΙΟΥ-6/7 ΙΟΥΝΙΟΥ 1822

Η ΠΑΡΑΤΟΛΜΗ ΚΑΤΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΟ 1825

.

ΚΑΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η πυρπόληση τής τουρκικής ναυαρχίδας από τον Κωνσταντή Κανάρη μετά το ολοκαύτωμα τής Χίου. Δημιουργία τού Νικηφόρου Λύτρα.

.

Επιμέλεια: Iωάννης Παλούμπης, Πηνελόπη Βουγιουκλάκη

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Περίπλους», τ. 78, σελ. 10,

ΙΑΝ – ΜΑΡΤ 2012, έκδοση Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος.

Αναδημοσίευση στο Περί Αλός με την έγκριση τού ΝΜΕ.

……….Το 1825 υπήρξε μία πολύ δύσκολη χρονιά γιά την επανάσταση μετά την συμμαχία τής Υψηλής Πύλης με τον ηγεμόνα τής Αιγύπτου Μοχάμεντ Άλι (Mohamed Ali). Οι δυνάμεις τού γιού του, Ιμπραήμ, που είχαν αποβιβασθεί στην Μεθώνη στις αρχές Φεβρουαρίου τού 1825, προχωρούσαν με ταχείς ρυθμούς προς το εσωτερικό τής Πελοποννήσου καταστρέφοντας και λεηλατώντας. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΠΑΡΑΤΟΛΜΗ ΚΑΤΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΟ 1825

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ

.

Κωνσταντίνος Κανάρης, Λιθογραφία, έργο του Krazeisen Karl (1794 – 1878) Κρατσάιζεν Καρλ, 1829, (Εθνική Πινακοθήκη)

.

Κανάρης Κωνσταντῖνος

(Ψαρᾶ περίπου 1790 – Ἀθήνα 1877)

 .

……….Ἀγωνιστής, πολιτικός, ἀπὸ τὶς ἡρωικότερες μορφὲς τῆς Ἐπανάστασης. Ἡ καταγωγή του καὶ ὁ τόπος γέννησής του δὲν εἶναι ἀπόλυτα ἐξακριβωμένα ἀπὸ τοὺς ἱστορικούς, τὸ βέβαιο εἶναι ὅτι ἡ οἰκογένειά του κατοικοῦσε στὰ Ψαρᾶ γύρω στὰ 1770. Μὲ τὴν κήρυξη τῆς Ἐπανάστασης ἐγκατέλειψε τὰ ἐμπορικὰ πλοῖα, ἐντάχθηκε στὸν ψαριανὸ στόλο καὶ εἰδικεύτηκε στὰ πυρπολικά. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ