Αρχείο ετικέτας ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΩΗΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ

.

Μακεδονομάχοι του Σώματος Ακρίτα στο κατάστρωμα του «Κεφαλλήνια». 1904-1905.
Μακεδονομάχοι του Σώματος Ακρίτα στο κατάστρωμα του «Κεφαλλήνια». 1904-1905.

,

(Τά Σώματα Παπαδᾶ — Βολάνη — Γύπαρη — Κανελλοπούλου — Παππᾶ — Φαληρέα — Τσόντου — Τάκη — Σούλιου — Νταηλάκη — Καραβίτη — Νικολούδη — Γκούτα κ.ἄ.)

……….(…) Μετὰ τὴν μάχην τῆς Ὀσνίτσανης (Καστανοφύτου), τὴν διοίκησιν τῶν ἐναπομεινάντων ἀνδρῶν ἐκ τοῦ σώματος Βλαχάκη, ἀνέλαβεν ὁ Λουκᾶς Κόκκινος ὁ ὁποῖος καὶ ἀπεσύρθη πρὸς τὴν Ἑλληνόφωνον ζώνην.  Ὅμως καὶ εἰς τὰς ἄλλας Δυτικομακεδονικάς περιοχάς ἡ κατάστασις δὲν ἐνεφανίζετο πολὺ εὐχάριστος διὰ τὰ Ἑλληνικά σώματα. Εἰς τὴν περιοχὴν Φλωρίνης—Βιτσίου ἔδρα μόνον μικρὸν σῶμα τοῦ Εὐθυμίου Καούδη καὶ αἱ ἐντόπιοι φρουραί. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ

ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ – ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΩΗΣ 1869-12/4/1941

.

ΖΩΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ.

ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΩΗΣ 1869-1941
 .

Γράφει ὁ Κίμων Γ. Κοεμτζόγλου

,
……….Ὁ Ἀντώνης Ζώης, ἕνα ζωηρὸ παλληκάρι ἀπό τὸ Μορίχοβο τοῦ Μοναστηριοῦ (Βιτώλια) τῆς Μακεδονίας, δὲν μποροῦσε νὰ βλέπει τοὺς κομιτατζῆδες νὰ σφάζουν τοὺς Ἕλληνες δασκάλους καὶ παπᾶδες καὶ νὰ τοποθετοῦν στὴ θέση τους Ἐξαρχικούς. Νὰ σφάζουν τοὺς προύχοντεςἝλληνες, μὰ καὶ τὸ φτωχὸ λαό· ἄνδρες καὶ γυναῖκες, γιατὶ δὲν ἤθελαν νὰ γίνουν Ἐξαρχικοί, νὰ καῖνε Ἑλληνικά μοναστήρια καὶ ἐκκλησίες. Συνέχεια ανάγνωσης ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ – ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΩΗΣ 1869-12/4/1941