Αρχείο ετικέτας ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΩΤΤΑΣ

ΟΙ ΑΡΜΑΤΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΤΑΣ

,

,

……….Στὶς 19 αὐγούστου τοῦ 1902, κοντὰ στὸ χωριὸ Τρίγωνο (Ὄστιμα) ἔγινε ἀποφασιστική μάχη διαρκείας ὀκτώ ὡρῶν μεταξὺ τῶν σωμάτων τοῦ καπετᾶν Κώττα καὶ τοῦ Τσακαλάρωφ. Στὴ μάχη πῆραν μέρος καὶ οἱ ἀδελφοί Τσάμη καὶ ἄλλοι Πισοδερίτες, ἐξαναγκάζοντας τὸν Τσακαλάρωφ νὰ ἀποσυρθῇ ἀπό τὴν περιοχή. Συνέχεια ανάγνωσης ΟΙ ΑΡΜΑΤΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΤΑΣ

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΗΡΩΑ (ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΩΤΤΑΣ)

.

Η εξόντωσις τού Καπετάν Βαγγέλη Κώττα

.

……….Η δυσάρεστος διά τον Ελληνισμόν κατάστασις ενετάθη από το γεγονός, ότι κατά το θέρος τού 1904, η Ελληνική οργάνωσις τής Δυτικής Μακεδονίας, εδέχθη σκληρότατα πλήγματα και απώλεσε δύο από τα σημαντικώτερα στηρίγματά της. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΗΡΩΑ (ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΩΤΤΑΣ)