Αρχείο ετικέτας ΚΑΠΕΤΑΝ ΡΕΜΠΕΛΟΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ-ΚΑΠΕΤΑΝ ΡΕΜΠΕΛΟΣ (ΤΣΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ.

,

,

Καπετάν Ῥέμπελος
Τσολακόπουλος Χρῆστος, ὑπολοχαγός.

΄

……….Ὁ Χρῆστος Τσολακόπουλος γεννήθηκε τῷ 1868 στὴν Ἐπίδαυρο τῆς Ἀργολίδος. Κατατάχθηκε στὸ στράτευμα στὶς 15 Αὐγούστου 1886. Ἔλαβε μέρος στὸν πόλεμο τοῦ 1897 ὡς Ἀνθυπολοχαγὸς τοῦ Πεζικοῦ. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνα ἔδρασε στὸ Μορίχοβο μὲ τὸ ψευδώνυμο «Ῥέμπελος». Ἀργότερα ἔλαβε μέρος στοὺς βαλκανικοὺς πολέμους, τὸν Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο καὶ τὴν ἐκστρατεία στὴν Οὐκρανία. Ἀπεβίωσε τῷ 1923. Συνέχεια ανάγνωσης ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ-ΚΑΠΕΤΑΝ ΡΕΜΠΕΛΟΣ (ΤΣΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ.