Αρχείο ετικέτας ΚΑΠΕΤΑΝ ΦΟΥΦΑΣ -ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΠΑΠΑΔΑΣ

ΟΤΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ «ΛΙΠΟΤΑΚΤΟΥΣΑΝ» ΦΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ -ΦΟΥΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Καπετάν Λίμπερδος)-Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ

,

.

Ἡ συμμετοχὴ τοῦ Μανιάτη Ἀξιωματικοῦ Φουρίδη Μιχαὴλ στὸν Μακεδονικὸ καὶ Βορειοηπειρωτικὸ Ἀγῶνα.

,

……….Ὁ Μανιάτης (ἀπ’ τὸ Λίμπερδο-σημερινὸς Πλάτανος-Λακωνίας) ὑπολοχαγὸς Μιχαὴλ Φουρίδης, ὁπλαρχηγὸς στὸν Μακεδονικὸ Ἀγώνα (ὑπὸ τὸν καπετὰν Φούφα) μὲ πλούσια δράση, ὑπηρετοῦσε στὸ 5ο Σύνταγμα Εὐζώνων Λαμίας ὅταν ἔμαθε Συνέχεια ανάγνωσης ΟΤΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ «ΛΙΠΟΤΑΚΤΟΥΣΑΝ» ΦΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ -ΦΟΥΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Καπετάν Λίμπερδος)-Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ – ΚΑΠΕΤΑΝ ΦΟΥΦΑΣ -ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΠΑΠΑΔΑΣ (+ 11/5/1907)

.

.,

   ,

,
Ζαχαριᾶς Ἀνδροῦτσος ἤ Παπαδᾶς 
Καπετάν Φούφας

,

……….Ὁ Ζαχαριᾶς Ἀνδροῦτσος ἤ Παπαδᾶς ἦταν Ἀνθυπολοχαγὸς Πεζικοῦ τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ καὶ καταγόταν ἀπὸ τὸ Πλατανάκι τοῦ Νομοῦ Ἀρκαδίας.  Εἰσῆλθε στὴν τουρκοκρατούμενη τότε Μακεδονία τὸ 1906, ἔχοντας ὡς περιοχὴ δράσης τὸ ὄρος Βίτσι καὶ τὰ γύρω χωριά. Συνέχεια ανάγνωσης ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ – ΚΑΠΕΤΑΝ ΦΟΥΦΑΣ -ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΠΑΠΑΔΑΣ (+ 11/5/1907)

Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ

.

Μακεδονομάχοι του Σώματος Ακρίτα στο κατάστρωμα του «Κεφαλλήνια». 1904-1905.
Μακεδονομάχοι του Σώματος Ακρίτα στο κατάστρωμα του «Κεφαλλήνια». 1904-1905.

,

(Τά Σώματα Παπαδᾶ — Βολάνη — Γύπαρη — Κανελλοπούλου — Παππᾶ — Φαληρέα — Τσόντου — Τάκη — Σούλιου — Νταηλάκη — Καραβίτη — Νικολούδη — Γκούτα κ.ἄ.)

……….(…) Μετὰ τὴν μάχην τῆς Ὀσνίτσανης (Καστανοφύτου), τὴν διοίκησιν τῶν ἐναπομεινάντων ἀνδρῶν ἐκ τοῦ σώματος Βλαχάκη, ἀνέλαβεν ὁ Λουκᾶς Κόκκινος ὁ ὁποῖος καὶ ἀπεσύρθη πρὸς τὴν Ἑλληνόφωνον ζώνην.  Ὅμως καὶ εἰς τὰς ἄλλας Δυτικομακεδονικάς περιοχάς ἡ κατάστασις δὲν ἐνεφανίζετο πολὺ εὐχάριστος διὰ τὰ Ἑλληνικά σώματα. Εἰς τὴν περιοχὴν Φλωρίνης—Βιτσίου ἔδρα μόνον μικρὸν σῶμα τοῦ Εὐθυμίου Καούδη καὶ αἱ ἐντόπιοι φρουραί. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ