Αρχείο ετικέτας ΚΑΡΑΜΙΧΑΙΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΚΑΤΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΥΓΕΡΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ (ΣΤΕΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ) ΤΖΕΜΑΛ ΤΖΕΒΗΤ -23/2/1922

,

,

Ἡ καταδρομικὴ ἐπιχείρηση τῶν Ποντίων ἀνταρτῶν καὶ ἡ ἐξόντωση τοῦ στυγεροῦ δολοφόνου Τζεμᾶλ Τζεβήτ (23/2/1922) 

.

……….Στὶς 23 Φεβρουαρίου 1922, μὲ μία ἡρωικὴ καταδρομικὴ ἐπιχείρηση, ὁμάδα ἀνταρτῶν τοῦ Πόντου, ἐξόντωσε ἕναν ἀπό τοὺς στυγερότερους σφαγεῖς τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ, τὸν Τζεμᾶλ Τζεβήτ, ὁ ὁποῖος ἦταν προσωπικὴ ἐπιλογή τοῦ σφαγέα Μουσταφᾶ Κεμάλ γιὰ τὴν κατάπνιξη τῆς Ποντιακῆς ἀντιστάσεως. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΚΑΤΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΥΓΕΡΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ (ΣΤΕΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ) ΤΖΕΜΑΛ ΤΖΕΒΗΤ -23/2/1922