Αρχείο ετικέτας ΚΑΡΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΚΑΡΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

,

,

Ἐπιλεγμένο ἀπόσπασμα ἀπὸ τό:

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΘΡΑΚΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΞΑΧΘΕΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΞΗΡΑΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ 1821

Εὐάγγελου Καμαριανάκη

ΚΑΡΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ- Ο ΘΡΑΞ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ’21

……….Ἀπὸ ἄλλον ἔγγραφον, τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκτελεστικοῦ Σώματος, Γ. Κουντουριώτου, προκύπτει ὅτι ὁ Κάρπος Παπαδόπουλος, ἐπολέμησεν ὡς ὑποχιλίαρχος, τότε, «εἰς Εὕριπον καὶ ἄλλα μέρη ὑπὸ τὸν στρατηγὸν Ὀδυσσέα» τὸν Ἀνδροῦτσον δηλαδή, Συνέχεια ανάγνωσης ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΚΑΡΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΜΥΛΩΝ (13 ΙΟΥΝΙΟΥ 1825)

,

Friedrich Hohe, 1828-29, άποψη συνοικίας στο Ναύπλιο με φόντο το Παλαμήδι.

 

,Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΜΥΛΩΝ -13 ΙΟΥΝΙΟΥ 1825

,

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΜ. Γ΄ (ΕΚΔ. ΔΕΥΤΕΡΑ αωξα ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ κεφάλαιο ΝΔ’ σελ. 212-213)

«….περὶ τῆς ἐξασφαλίσεως τῶν ἀντικρύ τοῦ Ναυπλίου Μύλων, ἔτρεξαν αὐθόρμητοι εἰς ὑπεράσπισιν αὐτῶν ὁ Κωνσταντῖνος Μαυρομιχάλης, ὁ Μακρυγιάννης, καὶ ὁ ἰδιωτεύων πρὸ πολλοῦ καὶ πρόθυμος πάντοτε ἐν κινδύνοις Ὑψηλάντης (Δημήτριος). Συνέχεια ανάγνωσης Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΜΥΛΩΝ (13 ΙΟΥΝΙΟΥ 1825)