Αρχείο ετικέτας ΚΟΤΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣ

Η ΚΑΤΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΥΓΕΡΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ (ΣΤΕΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ) ΤΖΕΜΑΛ ΤΖΕΒΗΤ -23/2/1922

,

,

Ἡ καταδρομικὴ ἐπιχείρηση τῶν Ποντίων ἀνταρτῶν καὶ ἡ ἐξόντωση τοῦ στυγεροῦ δολοφόνου Τζεμᾶλ Τζεβήτ (23/2/1922) 

.

……….Στὶς 23 Φεβρουαρίου 1922, μὲ μία ἡρωικὴ καταδρομικὴ ἐπιχείρηση, ὁμάδα ἀνταρτῶν τοῦ Πόντου, ἐξόντωσε ἕναν ἀπό τοὺς στυγερότερους σφαγεῖς τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ, τὸν Τζεμᾶλ Τζεβήτ, ὁ ὁποῖος ἦταν προσωπικὴ ἐπιλογή τοῦ σφαγέα Μουσταφᾶ Κεμάλ γιὰ τὴν κατάπνιξη τῆς Ποντιακῆς ἀντιστάσεως. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΚΑΤΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΥΓΕΡΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ (ΣΤΕΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ) ΤΖΕΜΑΛ ΤΖΕΒΗΤ -23/2/1922

Ο ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΚΟΤΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ + 2/12/1922)

 

1212

……….Στὶς 2 Δεκεμβρίου τοῦ 1922, ὁ θρυλικὸς καπετάνιος καὶ ἀκρίτας τοῦ Πόντου, Ἀναστάσιος Παπαδόπουλος, γνωστὸς ὡς Κοτζᾶ Αναστᾶς, δολοφονήθηκε στὸ χωριό Ἐρζενί μαζὶ μὲ τὸν ἀδελφό του Γεώργιο Παπαδόπουλο καὶ ἄλλους τρεῖς ἀντάρτες. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΚΟΤΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ + 2/12/1922)