Αρχείο ετικέτας ΚΟΤΥΣ Β

ΟΙ 5 ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΚΟΤΥΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΤΥΣ Β΄ ΩΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΑ ΒΑΣΙΛΙΑ ΠΕΡΣΕΑ

,

Κρᾶνος ἀπό ἔκθεση μὲ θέμα «Θησαυροὶ τῶν Ὀδρυσῶν».

.

Οι 5 βασιλείς Κότυς τής Θράκης και ο Κότυς Β΄ ως Σύμμαχος τού Μακεδόνα βασιλιά Περσέα.

ΒΑΣΙΛΕΥΣ – ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΟΤΥΣ Ο Ε΄ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

.

ΑΧΙΛΛΕΩΣ Θ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Ἰατροῦ

,

Περιεχόμενα :

ΚΟΤΥΣ ὁ Α΄ 382-351 π.Χ. ΚΟΤΥΣ Ο Β΄ 168-162 π.Χ., ΚΟΤΥΣ ο Γ΄
57-48 π.Χ., ΚΟΤΥΣ Ο Δ΄ 11 π.Χ.-6 μ.Χ., ΚΟΤΥΣ Ο Ε ΄ 12-17 μ.Χ.

,

……….Τὸ ὅνομα Κότυς φέρουσι πέντε βασιλεὶς τῶν ἀρχαίων Θρᾳκῶν, τῶν ὁποίων ἡ καταγωγὴ ἀνάγεται εἰς τὸν Εὔμολπον, τὸν μυθικὸ ἥρωα τῆς ἀρχαίας Θρᾲκης. Τούτων Κότυς ὁ Ε΄ ἀκμάσας κατὰ τὰς ἀρχάς τοῦ πρώτου τοῦ μ.Χ. αἰῶνος, θεωρείται ὡς εἵς τῶν ἀρίστων ποιητῶν, καὶ ὁ μόνος ἐστεμμένος ποιητὴς τῆς ἀρχαιότητος. Συνέχεια ανάγνωσης ΟΙ 5 ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΚΟΤΥΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΤΥΣ Β΄ ΩΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΑ ΒΑΣΙΛΙΑ ΠΕΡΣΕΑ