Αρχείο ετικέτας ΚΡΗΤΗ-Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΦ ΠΑΣΣΑ ΚΑΙ Η ΑΤΑΚΤΟΣ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ

ΚΡΗΤΗ-Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΦ ΠΑΣΣΑ ΚΑΙ Η ΑΤΑΚΤΟΣ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ (4-15 Ἰουλίου 1821)

,

Μνημεῖο στοὺς Λάκκους

,

Ἡ ἐκστρατεία τοῦ Λατὶφ πασσᾶ καὶ ἡ ἄτακτος ὑποχώρηση

.

……….Οἱ τοῦρκοι τῶν Χανίων, ὅντας ἀποκλεισμένοι στὸ φρούριο ἀπὸ τοὺς τολμηροὺς Κρῆτες ἐπαναστάτες, προετοιμάζονταν γιὰ νὰ ἀντεπιτεθοῦν, πρῶτα ἐναντίον τῶν πολιορκούντων αὐτούς καὶ δεύτερον ἐπιχειρῶντας ἐπιδρομὴ κατὰ τῶν Ῥιζῶν νὰ περάσουν στὰ Σφακιᾶ. Τρεῖς γυναῖκες ὅμως κατόρθωσαν νὰ διαφύγουν τῆς προσοχῆς τῶν τουρκικῶν φυλακίων καὶ φθάνοντας στὸ σῶμα τοῦ Δασκαλάκη, ἔδωσαν πολύτιμες πληροφορίες  γιὰ τὴν προετοιμαζόμενη ἐπιχείρηση τῶν τούρκων. Συνέχεια ανάγνωσης ΚΡΗΤΗ-Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΦ ΠΑΣΣΑ ΚΑΙ Η ΑΤΑΚΤΟΣ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ (4-15 Ἰουλίου 1821)