Αρχείο ετικέτας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ο ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ Ο ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ (27/8/1780-8/3/1857)

,

Πικαρέλλης Αύγουστος-Κωνσταντίνος Οικονόμος εξ Οικονόμων (1780-1857)

 

Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος ὀ ἐξ Οἰκονόμων 
(27/8/1780-8/3/1857)

.

……….Στὶς 27 Αὐγούστου τοῦ 1780, στὴν Τσαρίτσανη τῆς Θεσσαλίας,  γεννήθηκε ὁ Κωνσταντίνος Οἰκονόμος ὁ ἐξ Οἰκονόμων. Ἀπό μικρὴ ἡλικία καὶ ἔχοντας ὡς πρῶτο δάσκαλο τὸν λόγιο ἱερωμένο πατέρα του, παπᾶ Κυρίακο, ῥίχτηκε μὲ δίψα στὴν κατάκτηση τῆς μόρφωσης καὶ τῆς ἀνώτερης παιδείας τῆς ἐποχῆς του, σύμφωνα μὲ τὰ λόγια τοῦ Πατριάρχη Γρηγορίου τοῦ Ε’. «Μόνον τὸ φῶς τῆς παιδείας δύναται νὰ σᾶς ὁδηγήσῃ εἰς τὰ ψυχωφελῆ καὶ σωτήρια καὶ βιωφελῆ καὶ περὶ τὸ ζῆν χρήσιμα». Συνέχεια ανάγνωσης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ Ο ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ (27/8/1780-8/3/1857)