Αρχείο ετικέτας ΜΑΧΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Η ΘΑΝΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ (8-9/8/1823)

.

Πίνακας τοῦ Ludovico Lipparini, ποὺ βρίσκεται εις τὸ μουσεῖον Τεργέστης.
Πίνακας τοῦ  Λουδοβίκου Λιπαρίνι  (Ludovico Lipparini), ποὺ βρίσκεται εις τὸ μουσεῖον Τεργέστης.
Ἡ μάχη τοῦ Καρπενησίου

.

………. Τὴν νύχτα 8-9 Αὐγούστου 1823, ὁ Μάρκος Μπότσαρης μὲ 450 Σουλιώτας ἐνεργεῖ θυελλώδη νυκτερινὴν ἐπίθεσιν κατὰ τοῦ παρὰ τὸ Καρπενήσιον (Κεφαλόβρυσο) τουρκικοῦ στρατοπέδου, τὸ ὁποῖον ἠρίθμει ἄνω τῶν 5.000 ἀνδρῶν, καὶ ἐπωφελούμενος τῆς προκληθείσης συγχύσεως, προξενεῖ εἰς τοὺς ἐχθροὺς τρομακτικὴν φθοράν. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Η ΘΑΝΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ (8-9/8/1823)