Αρχείο ετικέτας ΜΑΧΜΟΥΤ Β΄

Η ΟΜΗΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΟ 1821

.

Έργο τού Ζαν Μπαπτίστ Βανμούρ «Ο σουλτάνος Αχμέτ Γ΄». (Sultan Ahmed III, Jean Baptiste Vanmour, c. 1727 - c. 1730)
Έργο τού Ζαν Μπαπτίστ Βανμούρ «Ο σουλτάνος Αχμέτ Γ΄». (Sultan Ahmed III, Jean Baptiste Vanmour, c. 1727 – c. 1730)

.

……….Στις 9 Νοεμβρίου 1820, λόγω υπονοιών και φημών περί επικείμενης εξεγέρσεως των Ελληνικών πληθυσμών τής νότιας Ελλάδος, ο σουλτάνος Μαχμούτ Β’ διόρισε τον Χουρσίτ πασά στο αξίωμα τού Μόρα Βαλεσή, δηλαδή τού στρατιωτικού διοικητή τής Πελοποννήσου. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΟΜΗΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΟ 1821