Αρχείο ετικέτας ΜΗΔΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ

2/12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

,

,

……….490 π.Χ.—Η εν Μαραθώνι μάχη. Η περιφημοτέρα όλων των μαχών τής ιστορίας, κατά την οποίαν 9.000 Αθηναίοι και 1000 Πλαταιείς αντιμετώπισαν 100.000 (ή κατ’ άλλους ιστορικούς 500.000) Πέρσας, αποβιβασθέντας εις την Αττικήν. Συνέχεια ανάγνωσης 2/12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟΥ ΕΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙ

Από την «συλλογή» τού Musée d’art Classique de Mougins.
Μνημείον Κυναιγείρου εν Ελευσίνι 

.

τού Αναστασίου Στάμου

 .

……….Στην παραλία τής Ελευσίνας, στην νέα μαρίνα προς το «ΙΡΙΣ», μπορείτε να επισκεφθείτε το Μνημείο τού Κυναίγειρου, για να γνωρίσετε τον Ελευσίνιο ήρωα τής μάχης τού Μαραθώνα. Στην όμορφη πλατεία, που προτείνουμε να ονομασθεί πλέον Πλατεία Κυναιγείρου, δεσπόζει το ανάγλυφο μαρμάρινο δημιούργημα τού ερασιτέχνη γλύπτη Τιμολέοντος Ρεντούμη, ως προσφορά στην κοινωνία τής Ελευσίνας και τού Θριασίου. Συνέχεια ανάγνωσης ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟΥ ΕΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙ

ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΜΑΧΟΥΝΤΕΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΜΑΡΑΘΩΝΙ ΧΡΥΣΟΦΟΡΩΝ ΜΗΔΩΝ ΕΣΤΟΡΕΣΑΝ ΔΥΝΑΜΙΝ

 

Ἀφιέρωμα τοῦ Μιλτιάδη στὸν Δία μετὰ τὴν μάχη τοῦ Μαραθῶνος. Ἀρχαιολογικό μουσεῖο Ὀλυμπίας. [ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΝΕΘΕΚΕΝ ΤΟΙ ΔΙ]
,

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

« Ἑλλήνων προμαχοῦντες Ἀθηναῖοι Μαραθῶνι χρυσοφόρων Μήδων ἐστόρεσαν δύναμιν.» (Σιμωνίδης ὁ Κεῖος)

,.

ΚΕΙΜΕΝΟ: Δρ Πηγὴ Π.Καλογεράκου, ἱστορικός-ἀρχαιολόγος. Διεύθυνση Ἱστορίας Στρατοῦ.

……….Μὲ βάση τὴν χρονολόγηση ἀπό τὸ Ἀττικὸ καὶ Σπαρτιατικὸ ἡμερολόγιο, στὶς 12 Σεπτεμβρίου τοῦ 490 π.Χ., ἔγινε ἡ μεγάλη μάχη τοῦ Μαραθῶνος. Δέκα χιλιάδες Ἀθηναῖοι καὶ χίλιοι Πλαταιεῖς ὑπὸ τὸν Στρατηγὸ Μιλτιάδη, συνέτριψαν πενήντα πέντε χιλιάδες Πέρσες, ὑπὸ τοὺς Δάτι καὶ Ἀρταφέρνη. Ἡ μάχη αὐτὴ ἔδειξε τὸ στρατηγικὸ δαιμόνιο τοῦ Μιλτιάδη. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΜΑΧΟΥΝΤΕΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΜΑΡΑΘΩΝΙ ΧΡΥΣΟΦΟΡΩΝ ΜΗΔΩΝ ΕΣΤΟΡΕΣΑΝ ΔΥΝΑΜΙΝ

Η ΠΕΡΣΙΚΗ ΗΤΤΑ ΣΤΗΝ ΜΥΚΑΛΗ [27/8/479 π. Χ.] ΚΑΙ Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

,

,

Η περσική ήττα στην Μυκάλη και η Αθηναϊκή Συμμαχία

……….Ενώ το πρωί οι Πέρσες στην ηπειρωτική Ελλάδα υπέστησαν συντριπτική ήττα στην μάχη των Πλαταιών κοντά στο τέμενος τής Ελευσίνιας Δήμητρας, το απόγευμα τής ίδιας ημέρας, το περσικό στράτευμα υπέστη ακόμα μία ήττα στην γη τής Ιωνίας, κοντά σε ένα άλλο ιερό τής Ελευσίνιας Δήμητρας, σε μία κατά ξηράν… «ναυμαχία». Συνέχεια ανάγνωσης Η ΠΕΡΣΙΚΗ ΗΤΤΑ ΣΤΗΝ ΜΥΚΑΛΗ [27/8/479 π. Χ.] ΚΑΙ Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

479 π.Χ.-Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΠΛΑΤΑΙΩΝ – Η ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΛΕΩΝΙΔΑ

,

,

ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΠΛΑΤΑΙΩΝ – Η ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΛΕΩΝΙΔΑ 

 .

Περσικές προτάσεις προς τούς Αθηναίους

……….Ο Μαρδόνιος προσπάθησε με την διπλωματία να διχάσει τούς Έλληνες, πριν επιχειρήσει να επιτύχει τούς σκοπούς του με τα όπλα. Είτε επειδή γνώριζε τις διαφωνίες των Ελλήνων, είτε επειδή τις υποπτευόταν, απευθύνθηκε προς τούς Αθηναίους, κρίνοντας ότι η δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονταν (η πόλη τους ήταν κατεστραμμένη και οι ίδιοι διασκορπισμένοι, ενώ όσοι είχαν επιστρέψει στην Αθήνα ήταν εκτεθειμένοι σε μία νέα περσική επίθεση), καθώς και τα παράπονα γιά την αδράνεια των Πελοποννησίων συμμάχων τους, θα τούς έκαναν να ενδώσουν. Συνέχεια ανάγνωσης 479 π.Χ.-Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΠΛΑΤΑΙΩΝ – Η ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΛΕΩΝΙΔΑ

Η ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΚΗ ΛΕΗΛΑΣΙΑ[ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 480 π.Χ.]

.

Δελφοί-Ναὸς Προναίας Ἀθηνᾶς

.

Ἡ θαυματουργικὴ σωτηρία τῶν Δελφῶν ἀπὸ τὴν Περσικὴ λεηλασία [Αὔγουστος 480 π.Χ.] 

.

Ἡροδότου Ἱστοριῶν βιβλίον Η΄

.

Ἡ πορεία τοῦ περσικοῦ στρατοῦ μετὰ τὴν λήξη τῆς ναυμαχίας στὸ Ἀρτεμίσιον

……….Μετὰ τὴν ναυμαχία στὸ Ἀρτεμίσιον, ὁ ἑλληνικὸς στόλος κατευθύνθηκε πρὸς τὴν Σαλαμίνα, ἐνῶ ὁ περσικὸς ἀποβίβασε τὸν πολυάριθμο στρατὸ τοῦ Ξέρξου στὴν Φωκίδα, ὁ ὁποῖος στὸ πέρασμά του κατέκαψε καὶ ἰσοπέδωσε τὶς πόλεις Δρυμό, Χαράδρα, Ἔρωχο, Νέωνα, Πεδιέας, Τριτέας, Ἐλάτεια, Ὑάμπολη, Παραποταμίους και Ἄβας, ἐνῶ σύλησε καὶ ἔκαψε τὸ ἱερὸ τοῦ Ἀπόλλωνος ποὺ ἦταν πλούσιο καὶ ἐφοδιασμένο μὲ πολλοὺς θησαυροὺς καὶ ἀφιερώματα. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΚΗ ΛΕΗΛΑΣΙΑ[ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 480 π.Χ.]